چهارشنبه 8 تیر 1384

گزارش راديو فردا از کنفرانس "ايران پس از انتخابات" در مقر پارلمان اروپا در بروکسل

سیمین بهبهانی در سمینار ایران در مقر پارلمان اروپا گفت: «ما تا مرگ برای آزادی و دمکراسی تلاش خواهیم کرد ولی به کمک اروپا و جهان نیاز داریم»

سیمین بهبهانی ، شاعر برجسته، در کنفرانس «ایران پس از انتخابات» صبح چهارشنبه در مقر پارلمان اروپا گفت ما تا مرگ برای آزادی و دموکراسی تلاش خواهیم کرد ولیکن در این مبارزه ما محتاج اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی و حمایت آنان هستیم. در این سمینار که با شرکت شخصیتهای سیاسی و فرهنگی ایران و گروهی از نمایندگان اروپایی، تشکیل شد، سرپرست یک میزگرد مونیکا فراتسونی از حزب سبزهای ایتالیا گفت اتحادیه اروپا گفتگو با جمهوری اسلامی ایران را باید افزایش دهد. رضا معینی از گزارشگران بدون مرز، گفت مذاکره اروپا با ایران باید مشروط به آزادی نویسندگان و فعالان سیاسی زندانی باشد. فعال سیاسی، مهدی خان بابا تهرانی، گفت هر تحولی در خاورمیانه بزرگ مستلزم تغییر جدی در ایران است. هلن فلوتر از حزب سبزهای فرانسه، گفت حقوق بشر غیرقابل تفکیک است و آزادی گنجی و زرافشان را خواستار شد.
احمد رافت (رم)
--------------------------------

کنفرانس ایران پس از انتخابات صبح امروز در مقر پارلمان اروپا در بروکسل با شرکت شخصیتهای سیاسی و فرهنگی ایران و گروهی از نمایندگان اروپایی آغاز به کار کرد.
احمد رافت (راديو فردا): عنوان اولین میز گرد کنفرانس «ایران پس از انتخابات» که به دعوت گروه احزاب سبز پارلمان اروپا برگزار می شود، تحلیل نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران بود.

در این میزگرد که اداره آن به عهده خانم مونیکا فراتسونی از حزب سبزهای ایتالیا گذاشته شده بود، خانم فیروزه نهاوندی از دانشگاه آزاد بلژیک، علیرضا نوری زاده خبرنگار، مهدی خان بابا تهرانی فعال سیاسی و رضا معینی خبرنگار و عضو خبرنگاران بدون مرز شرکت داشتند. خانم مونیکا فراتسونی در ابتدا گفت اتحادیه اروپا نباید گفتگو با جمهوری اسلامی ایران را قطع کند، بلکه باید آن را افزایش دهد، هر چند که احترام به حقوق بشر باید محور این گفتگوها را تشکیل دهد.

رضا معینی نیز اظهار داشت با ادامه این مذاكرات اروپا با ایران مخالفتی ندارد، هر چند که آزادی بدون قید و شرط اکبر گنجی، ناصر زرافشان، وبلاگ نویسان و به طور عام کلیه زندانیان سیاسی و کسانی که به خاطر ابراز عقیده در زندان به سر می برند، باید شرط اصلی ادامه این گفتگوها باشد.

فعال سیاسی، مهدی خان بابا تهرانی، خاورمیانه بزرگ که ایران را محور اصلی آن دانست، مشکل آفرین ترین نقطه جهان دانست و افزود که جامعه جهانی باید برای برقراری صلح و ثبات باید به پیشبردن اصلاحات در این منطقه یاری رساند و تاکید کرد هر گونه تغییری در این منطقه ملزم به تغییرات جدی در جمهوری اسلامی ایران است.

میز گرد دوم، به حقوق بشر در ایران، یا بهتر بگوییم نقض آن اختصاص داشت. خانم هلن فلوتر از حزب سبزهای فرانسه که گرداننده این میز گرد بود، در ابتدا اشاره کرد که حقوق بشر غیرقابل تفکیک است و نمی توان آن را به حقوق اجتماعی، فردی یا سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد. خانم فلوتر افزود: آنهایی که مدعی هستند احترام به یکی از این حقوقها برای شانه خالی کردن از احترام به کل حقوق بشر کافیست، در اشتباهند. خانم فلوتر که ریاست یکی از کمیسیونهای فرعی حقوق بشر در پارلمان اروپا را بر عهده دارد، در خاتمه آزادی فوری و بدون قید و شرط اکبر گنجی و ناصر زرافشان را خواستار شد.

پس از سخنرانی عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون حقوق بشر، آزاده کیان محقق و علی اشرف درویشیان دبیر کانون نویسندگان ایران رشته سخن را به دست گرفتند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آخرین سخنران میز گرد «ایران پس از انتخابات» خانم سیمین بهبهانی بود، نویسنده و شاعر سرشناس که برخی از شرکت کنندگان در میز گرد او را بانوی ادبیات ایران خطاب کردند، از اروپا خواست با بستن قراردادهای شتابزده و قبول پیشنهادهای نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، عدل و انصاف را فدای منافع کوتاهشان نکند. سراینده شعر «دوباره می سازمت وطن» در خاتمه میز گرد در حالی که همگی سرپا برای او کف می زدند، گفت: ما تا مرگ برای آزادی و دموکراسی تلاش خواهیم کرد. و سپس خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا حاضر در جلسه، افزود: ولیکن در این مبارزه ما محتاج اتحادیه اروپا و جامعه بین المللی و حمایت آنان هستیم.

کنفرانس «ایران پس از انتخابات» بعد از ظهر چهارشنبه نیز با برگزاری دو میز گرد دیگر با عنوانهای «رابطه مذهب با حکومت» و «روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران» به کار خود ادامه خواهد داد.

Copyright: gooya.com 2016