پنجشنبه 9 تیر 1384

احضار 200 دانشجوی دانشگاه ارومیه به اتهام عدم رعايت شئونات اسلامي، کامران بارنجی، خبرگزاری سینا

یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه ارومیه به اتهام تبلیغ علیه نظام به کمیته انضباطی این دانشگاه فراخوانده شد.

کامران زمان زاده در گفت و گو با خبرگزاری جامعه جوانان ایران (سینا) گفت: روز گذشته از سوی کمیته انضباطی دانشگاه حکمی مبنی بر ایجاد اخلال در نظم و برنامه دانشگاه و تبلیغ علیه نظام دریافت نمودم که در این رابطه نیز تفهیم اتهام شده ام.

این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه ارومیه همچنین از دعوت بیش از 200 نفر از دانشجویان این دانشگاه به کمیته انضباطی خبرداد.

وی گفت: عمده دلیل دعوت این دانشجویان عدم رعایت شئونات اسلامی است.

وی افزود: در حکم دانشجویان دعوت شده به کمیته انضباطی آمده است دانشجو گرامی جنابعالی به دلیل ایجاد ارتباط با نامحرم و عدم رعایت موازین قطعی و شرعی نسبت به نامحرم جهت توضیح پاره ای از موارد در جلسه کمیته انضباطی حضور پیدا کنید.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

زمان زاده ادامه داد: حکم اکثر دانشجویان با اندکی تاخیر به دست آنها رسیده باید حداکثر ظرف 10 روز آینده خود را به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی کنند.

Copyright: gooya.com 2016