دوشنبه 7 شهریور 1384

در اتاق خواب وزارت نفت، چه مي‌گذرد؟ بازتاب

خبرنگار «بازتاب» از حجم انبوه تخلفات و سوءمديريت در شركت ملي صادرات گاز ايران، كه به خاطر نداشتن فعاليت مؤثر و استفاده از تسهيلات و رفاه كامل براي مديران، به اتاق خواب وزارت نفت مشهور شده است، خبر داد.

در شركت نامبرده كه مهم‌ترين فعاليت آن، هزينه كردن صدها ميليارد از بيت‌المال است، مديرعامل و هيأت مديره به فعاليت‌هاي مهمي! چون مسافرت‌هاي تفريحي و نيمه‌كاري به خارج از كشور به ويژه اروپا، برگزاري ميهماني‌ها و دريافت حقوق‌هاي نجومي اشتغال دارند و باقي‌مانده فعاليت دشوار! هزينه كردن مابقي بودجه اين شركت را با معاملات صوري با شركت‌هاي مشكوك و پرداخت‌هاي ميلياردي به آنان انجام مي‌دهند.

براي نمونه، رئيس هيأت مديره و «ر ـ ح»، مديرعامل اين شركت، با انتقال خانواده خود به انگليس و گرفتن اقامت دايم در اين كشور، هزينه هنگفت زندگي در اروپا را از بودجه مردم ايران برداشت مي‌كنند و با ترتيب دادن مأمور‌يت‌هاي صوري به حضور مرتب خود در اروپا ادامه مي‌دهند.

افراد مذكور براي كامل كردن تركيب خود، فردي به نام «ح ـ ح» را كه مقيم انگليس بوده به جمعشان اضافه كردند. وي طي تنها مدت محدودي، حدود چهل مأموريت خارج از كشور براي خود ايجاد كرده است كه در اين مأموريت‌‌ها، ده سفر به لندن و يازده سفر به ديگر كشورهاي اروپايي و چند سفر نيز به دبي، ارمنستان، هندوستان و... مي‌باشد.

هيأت مديره مذكور براي صرف باقي‌مانده بودجه بيت‌المال، اقدام به عقد قراردادهاي صوري با شركت‌هاي مشكوك كرده كه براي نمونه، مي‌توان از عقد قرارداد چهارميليارد ريالي به صورت غيرقانوني با شركت «پ ـ ش» ـ كه يك شركت فاقد هرگونه تخصص و محفلي خانوادگي بوده ـ اشاره كرد كه قرارداد مذكور بعدها تا يازده ميليارد ريال افزايش مي‌يابد. اين شركت كه به عنوان نگهداري آبدارخانه در رستوران، وارد مجموعه صادرات گاز شده است، هم‌اكنون خدمات ديگري چون حسابداري، بازرگاني، فني و حقوقي ارائه مي‌دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در اتاق خواب وزارت نفت، چه مي‌گذرد؟ بازتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016