شنبه 19 شهریور 1384

لايحه دفاعيه علي افشاري به دادگاه انقلاب تقديم شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

لايحه دفاعيه علي افشاري، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران تقديم شد.
محمد شريف، وكيل علي افشاري با اعلام اين خبر، به خبرنگار "ايلنا"، گفت: در اين لايحه به تشريح علل قانوني موكلم جهت عدم ورود به ماهيت پرونده و عدم دفاع از خود پرداختيم.
جلسه محاكمه علي افشاري اول شهريور ماه جاري در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در اين دادگاه عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، از خود دفاع نكرد و دفاع از خود را مشروط به حضور خبرنگاران در جلسه دادگاه و همچنين تشكيل دادگاه طبق موازين اصل 168 قانون اساسي دانست كه در نهايت لايحه دفاعيه‌‏اي به دادگاه ارايه شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اتهامات علي افشاري در اين پرونده اقدام در جهت براندازي نظام، تشكيل گروه‌‏هاي غيرقانوني و عضويت در اين گروه‌‏ها، تبليغ عليه نظام، تحريك مردم جهت اقداماتي به قصد برهم زدن امنيت كشور، توهين به مقدسات، تعرض به سخنان امام راحل و مقام معظم رهبري، توهين به افراد، توهين به مقامات، اجتماع و تباني جهت ارتكاب جرم بر ضد امنيت كشور، انتساب امر غيرقانوني به سايرين و تشويش اذهان عمومي عنوان شده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'لايحه دفاعيه علي افشاري به دادگاه انقلاب تقديم شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016