یکشنبه 20 شهریور 1384

موسسه باران «بنياد آزادي، رشد و آباداني ايران» به رياست سيد محمد خاتمي به ثبت رسيد، ايسنا

موسسه « بنياد آزادي، رشد و آباداني ايران (باران) » به رياست سيدمحمد خاتمي به ثبت رسيد.

به گزارش ايسنا، براساس آگهي ثبت‏‎ تاسيس ، نام اين موسسه، موسسه «بنياد آزادي- رشد و آباداني ايران» و اعضاي موسس آن سيد محمد خاتمي، حسن حبيبي، محمدرضا عارف، محمد باقريان، محمد ستاري‌فر، سيد صفدر حسيني و جعفر توفيقي هستند.

براساس اين گزارش سيدمحمد خاتمي به عنوان رييس بنياد، محمدرضا عارف، سيد صفدر حسيني، محمد باقريان، محمد ستاري‌فر و جعفر توفيقي به عنوان اعضاي هيئت مديره براي مدت 4 سال انتخاب شده‌اند.

همچنين حبيب‌اله بيطرف و رضا اردكانيان به ترتيب به عنوان بازرس اصلي و علي‎البدل براي مدت يك سال انتخاب شده‌اند.

خبرنگار ايسنا همچنين مطلع شد نهم ماه جاري اعضاي اين موسسه در دفتر خاتمي تشكيل جلسه‌اي دادند و به زودي نيز مجمع عمومي اين موسسه تشكيل و در آن اعضاي هيات مديره انتخاب خواهند شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خاتمي قبلا درجلسه‌اي كه با مديران ارشد دولتش در آخرين روز تيرماه گذشته داشت گفته بود:« به زودي نام بنيادي اعلام خواهد شد كه مقدمات حقوقي آن در حال طي شدن است و هر كس از دوستان و مديران و دانشمندان بزرگوار كه آمادگي داشته و داوطلب حضور در آن باشند، قدم‌شان را روي چشم مي‌گذارم. اميدوارم كه بتوانيم در اين بنياد در جهت خدمت فرهنگي ، علمي و تحقيقاتي و كارآفريني و تربيت مديران برجسته و به خصوص جذب و جلب فناوري‌هاي نوين تلاش كنيم. اگر داوطلب باشيد مي‌توانيم به صورت دوره‌اي اين قبيل نشست‌ها را داشته باشيم و با هم درددل كنيم. البته اين پيش‌بيني را مي‌كنيم كه در آينده تهاجمات فراوان‌تر خواهد شد و ما مي‌توانيم حداقل در عرصه دفاع از دستاوردهايي كه براي ملت بوده، به صورت جمعي بهتر كار كنيم.»

Copyright: gooya.com 2016