جمعه 1 مهر 1384

گزارش ايسنا از پنجمين روز نشست شوراي حكام: موضع قاطع ايران، مواجهه‌ي اروپا با چالش

* تاكيد روسيه، چين و غيرمتعهدها بر مواضع پيشين

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي هسته‌يي

پس از تعويق بررسي مساله‌ي هسته‌يي كشورمان در شوراي حكام، صبح امروز(جمعه) بسياري از رسانه‌ها در انتظار مخابره‌ي خبر آغاز اين نشست بودند كه خبر تعويق مجدد اين نشست تا بعدازظهر بر خروجي تلكس‌هاي خبري قرار گرفت؛ چندين بار تعويق پي‌در پي اين نشست براي بررسي نهايي مساله‌ي هسته‌يي كشورمان از سويي حكايت از اهميت اين موضوع و از ديگر سو بيان‌گر تداوم اختلافات و تشديد لابي‌ها در حاشيه‌ي اين نشست است.

به هر صورت پس از برگزاري جلسه‌ي غيرمتعهدها با سه كشور اروپايي و پس از آن با چين و روسيه، تاكيد مجدد روسيه و غيرمتعهدها بر مواضع‌شان در حمايت از كشورمان آشكار گشت؛ در همين حال نماينده‌ي كشورمان نيز از غيرقابل پذيرش بودن پيش‌نويس‌هاي قطعنامه‌ي سه كشور اروپايي خبر داد.

آن‌چه در پي مي‌آيد، خلاصه‌ي مهم‌ترين تحولات امروز پيرامون پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان به نقل از خبرنگار ايسنا در وين است.

> تعويق‌هاي مكرر

در حالي كه قرار بود صبح امروز جلسه‌ي شوراي حكام براي بررسي پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان برگزار شود، برگزاري اين جلسه به بعدازظهر امروز موكول شد و حتي برخي ديپلمات‌ها از احتمال تعويق اين مساله تا روزهاي آينده خبر دادند.

> گسترش موج اعتراضات نسبت به رفتار اروپا

چين و گروه 77 و تروئيكاي عدم تعهد عصر روز گذشته به صورت كتبي اعتراض‌شان را به اتحاديه‌ي اروپا اعلام كردند.

در اين نامه به اين موضوع كه اروپايي‌ها پيش از مشورت با اعضاي عدم تعهد متني جديد را به عنوان پيش‌نويس قطعنامه عليه ايران تهيه كرده‌اند، به شدت اعتراض و انتقاد شده است.

چين و گروه 77، مالزي، آفريقاي جنوبي و كوبا ذيل اين نامه را امضا كرده‌اند. اين نامه به نماينده‌ي رياست دوره‌يي اتحاديه‌ي اروپا در آژانس و هم‌چنين شوراي حكام تسليم شده است.

يك ديپلمات ارشد در شوراي حكام كه خواست نامش فاش نشود، به خبرنگار اعزامي ايسنا گفت، مساله‌ي اصلي اروپايي‌ها جلب حمايت ساير اعضاي شوراي حكام است، اما با روند فعلي جلب چنين حمايتي ممكن نيست.

يك ديپلمات ديگر عضو عدم تعهد نيز در اين باره اظهار داشت: عدم تعهد به صورت كتبي اعتراض‌اش را به رفتار سه كشور اروپايي در روند بررسي مساله‌ي هسته‌يي ايران اعلام كرد.

> جلسه‌ي ترويكاي عدم تعهد با سه كشور اروپا‌يي

تروئيكاي عدم تعهد متشكل از كشورهاي مالزي، كوبا و آفريقاي جنوبي صبح امروز(جمعه) ساعت 10 به وقت محلي وين با نمايندگان سه كشور اروپايي ديدار و مذاكره كردند.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)‌ به وين، در اين جلسه اعضاي عدم تعهد به تشريح ديدگاهشان در خصوص پيش‌نويس دوم قطعنامه‌اي كه اتحاديه‌ي اروپا درباره‌ي ايران ارائه كرده، پرداختند.

هم‌چنين قرار است كه ترويكاي عدم تعهد پس از اين نشست در جلسه‌اي كه ساعت 11 با ساير اعضاي عدم تعهد،‌ چين و روسيه خواهد داشت، درباره‌ي نتايج نشست مذكور توضيحاتي را ارئه دهد.

چنان‌چه مذاكرات اتحاديه‌ي اروپا و نم تا بعدازظهر امروز به نتيجه‌ي مشخصي نرسد، احتمال تعويق نشست بررسي پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان در شوراي حكام وجود دارد.

> جلسه‌ي عدم تعهد با چين و روسيه

جلسه‌ي عدم تعهد با چين روسيه با حدود نيم‌ساعت تاخير صبح امروز در مقر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تشكيل شد.

در اين نشست سفيران چين و روسيه كنار رييس گروه عدم تعهد نشستند.

به گفته‌ي يك ديپلمات اين اولين بار است كه روسيه در جلسه‌ي عدم تعهد حضور دارد.

تروئيكاي عدم تعهد شامل مالزي، كوبا و آفريقاي جنوبي صبح امروز با سه كشور اروپايي ديدار و درباره‌ي متن پيش‌نويس قطعنامه‌ي اين سه كشور عليه ايران با آنها گفت‌وگو كردند.

يك ديپلمات تصريح كرد، موضع روسيه هم‌چنان درباره‌ي مساله‌ي هسته‌يي ايران ثابت است و با هرگونه ارجاع مساله‌ي هسته‌يي تهران به خارج از آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مخالفت مي‌ورزد.

> احتمال وجود پيش‌نويسي ديگر

برخي ديپلمات‌ها مي‌گويند احتمال دارد اروپا قطعنامه‌ي سومي را درباره‌ي مساله‌ي هسته‌يي ايران آماده كرده باشد.

به گزارش خبرنگار ايسنا از وين، يك ديپلمات غربي مستقر در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه خواست نامش فاش نشود، مدعي شد: ممكن است اروپا قطعنامه‌ي سومي را تهيه كرده باشد، اما در آن هم‌چنان بحث عدم پايبندي ايران به تعهداتش مطرح شده است.

وي گفت كه احتمال دارد جلسه‌ي شوراي حكام تا فردا به طول بينجامد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

> مواجه‌ي قطعنامه‌ي اروپا با چالش

جلسه‌ي شوراي حكام قرار است ساعت 17 به وقت محلي در مقر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تشكيل شود.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به وين، هنوز به صورت رسمي قطعنامه‌اي عليه ايران به دبيرخانه‌ي شوراي حكام ارايه نشده است.

اگر قطعنامه‌اي به صورت رسمي ارايه نشود، مشخص نيست كه اين جلسه بتواند تشكيل گردد، با اين حال برخي ديپلمات‌هاي غربي مدعي‌اند احتمال دارد طرف اروپايي قطعنامه‌اي را تا ساعاتي ديگر ارايه نمايد.

احتمال مي‌رود كه قطعنامه‌ي سومي از سوي اروپا درباره‌ي ايران مطرح شود اما در اين قطعنامه نيز تغييرات چنداني اعمال نشده است.

> موضع قاطع ايران

نماينده ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پيش نويس‌هاي قطعنامه‌ي ارايه شده از سوي سه كشور اروپايي عليه كشورمان را غير قابل پذيرش خواند.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به وين، مهدي آخوند زاده، نماينده‌ كشورمان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پس از خروج از نشست اعضاي عدم تعهد با چين و روسيه در پاسخ كوتاه به خبرنگاران اعلام كرد كه ايران تمام پيش‌نويس‌هاي قطعنامه‌ي اروپايي‌ها را رد مي‌كند.

بر اساس اين گزارش، نماينده‌ي روسيه پس از خروج از اين نشست ‌حاضر نشد كه به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.

ديپلمات‌ها مي‌گويند موضع روسيه در قبال مساله‌ي هسته‌يي كشورمان همچنان ثابت مانده و با ارجاع اين مساله به شوراي امنيت سازمان ملل متحد مخالفت مي‌ورزد.

Copyright: gooya.com 2016