پنجشنبه 14 مهر 1384

کسي كه مسئوليت قرارداد دكوراسيون دو ميليارد توماني دفتر وزير راه را برعهده داشته، به سمت معاون قاليباف منصوب شده است، بازتاب

خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: شوراي شهر تهران درباره انتصاب دو تن از معاونان احمد خرم، وزير بركنارشده راه‌وترابري، به سمت معاونان جديد شهرداري، تاكنون سكوت كرده است.

9993.jpg

بنا بر اين گزارش، «داجمر»، معاون مالي و اداري اسبق وزارت راه كه مسئوليت قرارداد دكوراسيون دو ميليارد توماني دفتر وزير راه را بر عهده داشته، به سمت معاون اداري ـ مالي محمدباقر قاليباف، شهردار جديد تهران منصوب شده است.

داجمر كه قرارداد تغيير دكوراسيون دفتر خرم و خريد تجهيزات لوكس آن را امضا كرده است، پس از اتمام ساخت، دستور هزينه شدن حدود دو ميليارد تومان براي هزينه ساختماني و تجهيزات صوتي و تصويري طبقه چهارده و پانزده كه دفتر خرم،‌ مديركل وزارتي و سالن همايش‌هاي وزارت راه در آنجا بوده، را داده است.

گفتني است، بر اساس بررسي‌هاي نهادهاي نظارتي، كليه هزينه‌هاي انجام‌شده بدون توجيه بوده و با انتقال تجهيزات قبلي وزير راه به دفتر جديد، انجام‌شدني است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همچنين احمد دنيامالي، مديرعامل شناخته شده سازمان بنادر و كشتيراني، در زمان احمد خرم نيز به معاونت فني و عمراني شهرداري منصوب شده است.

Copyright: gooya.com 2016