پنجشنبه 3 آذر 1384

متن كامل بيانيه‌ي ايران در شوراي حكام، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي

محمد مهدي آخوندزاده، سفير و نماينده‌ي دائم جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، دقايقي قبل در دومين جلسه‌ي شوراي حكام بيانيه‌ي كشورمان را قرائت كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن اين بيانيه به شرح زير است:

"بسم الله الرحمن الرحيم

آقاي رييس؛

در ابتدا اجازه مي‌خواهم به شما خوش آمد گفته و به شما اطمينان دهم كه هيات نمايندگي من از هرگونه همكاري با شما دريغ نخواهد كرد. مايلم كه قدرداني كشورم را از اعضاي عدم تعهد، بويژه‌ي خانم نجمه حسين سفير مالزي و رييس عدم تعهد به خاطر مشاركت سازنده و همكاري‌شان اعلام كنم. همچنين از همكاري با ارزش كشورها در اين باره تشكر مي‌كنم.

آقاي رييس؛

اين اجلاس شوراي حكام در زماني تشكيل مي‌شود كه معدود مسايلي هم كه پيرامون فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران وجود داشت، به زودي حل خواهد شد. ايران در دو سال گذشته همكاري گسترده‌اي با آژانس به عمل آورد تا مسايل باقي مانده حل و فصل شوند. در اين مدت بيش از 1400 نفر/ روز بازرسي دقيق از ايران به عمل آمد كه در تاريخ آژانس بي‌سابقه است. اين همكاري امكان آن را فراهم كرد تا آژانس درك بهتري از ماهيت برنامه‌ي هسته‌يي صلح آميز ايران پيدا كنـد. گـزارش اخيـر مديركل (Gov/87/2005) بـه روشني نشان داده كه چه پيشرفت‌هايي تاكنون به دست آمده است. تقريبا همه‌ي مسايل باقي مانده و بويژه منشاء آلودگي، حل شده‌اند. بنابراين اكنون بسياري از اعضاي اين ارگان اين سوال را بطور جدي مطرح مي‌كنند كه آيا نيازي وجود دارد تا اين موضوع همچنان در دستوركار باقي بماند. ما همچنان معتقديم كه پيشرفت‌هاي بدست آمده تا الان ديگر توجيهي براي اينكه موضوع در دستوركار شوراي حكام بماند، باقي نمي‌گذارد. بنابراين همانگونه كه رييس عدم تعهد هم گفتند، اميدواريم كه همه‌ي فعاليت‌هاي پادمان در ايران به زودي به حالت عادي برگردد.

آقاي رييس؛

به رغم قطعنامه‌ي غيرقابل توجيه شورا در ماه سپتامبر، ايران با حسن نيت به همكاري خود با آژانس به عنوان محور فعاليت‌ها، ادامه داد تا مسايل باقيمانده را حل و فصل كند.

آژانس اكنون به اين نتيجه رسيده است كه در موارد زيادي مثل اسناد انتقالات و بقيه‌ي اسناد "اطلاعات ارائه شده از سوي ايران با اظهارات ايران درخصوص خريدهاي اواخر دهه‌ي 1980 و اوايل دهه‌ي 1990 براي اولين قسمت برنامه‌ي P-1 و تحقيق و توسعه در سازمان انرژي اتمي همخواني دارد." اين اولين بار نيست كه مديركل در گزارش خود بيان مي‌كند كه اطلاعات ارائه شده توسط ايران با يافته‌هاي آژانس همخواني دارد. يافته‌هاي آژانس آنگونه كه در پاراگراف 12 (Gov/67/2005) در مورد منشاء آلودگي بيان كرده و در چند گزارش قبلي از سال گذشته نيز آمده است، اكنون مؤيد آن است كه اظهارات ايران در مورد منشاء خارجي آلودگي صحت دارد.

آقاي رييس؛

روند مثبت براي حل و فصل موضوعات محدود باقيمانده در چند هفته‌ي گذشته ادامه داشت. ايران حداكثر همكاري خود را صرفنظر از فضاي مسموم ايجاد شده در جلسه‌ي ماه سپتامبر شورا با آژانس ادامه داد. گزارش مديركل در اين زمينه كاملا روشن است. من برخي از اين همكاري‌هاي گسترده را بر مي‌شمارم:

- براي دومين بار آژانس امكان يافت كه به ساختمان‌هاي مورد تقاضاي خود در منطقه‌ي پارچين دسترسي پيدا كند. آژانس در پاراگراف 16 گزارش خود (Gov/87/2005) گفته است كه هيچ فعاليت غيرمعمولي در اين ساختمان ها مشاهده نكرده است؛

- اسناد و اطلاعات زيادي كه در پاراگراف‌هاي 5 و 10 گزارش به‌ آنها اشاره شد، ارائه شده است؛

- اجازه‌ي مصاحبه با افراد همانگونه كه در پاراگراف 4 آمده، داده شده است؛

- آژانس همچنان به نظارت بر تاسيسات مربوط به سانتريفيوژهاي گازي اورانيوم و غني سازي ليزر ادامه مي‌دهد و گزارش مديركل نشان مي‌دهد كه "هيچ انحرافي از تعليق داوطلبانه‌ي ايران مشاهده نمي‌شود"؛

- ايران هم‌چنان به اجراي قوانين پروتكل الحاقي آن‌گونه كه گويي آن را تصويب كرده است، ادامه مي‌دهد؛

آقاي رييس؛

به رغم تمام اين همكاري‌ها از طرف ايران، يك كشور خاص به منظور خدشه وارد ساختن به دستاوردهاي آژانس هم‌چنان به ادعاهاي خود ادامه مي‌دهد. من به ياد اين شوراي محترم مي‌آورم كه پيش از هر نشست شوراي حكام اين رويه‌ي معمول آمريكا و گروه‌هاي تروريستي تحت حمايت‌ آن شده است كه ادعاهاي غلطي را به منظور ايجاد انحراف در ذهن اعضا از پيشرفت قابل توجه بدست آمده در سال‌هاي اخير عليه ايران مطرح كنند. همان‌گونه كه در گزارش سپتامبر مشخص شده بود، "آژانس نه نشاني از وجود مواد هسته‌يي پيدا كرد و نه هيچ‌گونه تجهيزات يا مواد استفاده‌ي دوگانه مربوط به آن را در مكان‌هاي بازديد شده يافت." هم اكنون ادعاهاي غلط جديدي پيش از نشست نوامبر شورا مطرح شده كه از طرف رسانه‌ها و ديپلمات‌ها به شكل مسخره آميزي مورد انتقاد قرار گرفته است.

ارائه‌ي تمام اسناد دريافت شده از واسطه‌ها به آژانس، از جمله برگه‌هاي گفته شده، نشانه‌ي روشني از شفافيت كامل ايران با آژانس است.

آقاي رييس؛

درباره‌ي موضوع نيمكره‌ي فلز اورانيوم من بايد توجه اعضاي محترم شورا را به موارد ذيل جلب كنم:

- اطلاعات موجود در اين يك صحفه و نيم، اطلاعاتي ساده و غيرپيچيده است كه مي‌توان در سخنراني‌ها و اينترنت آنها را يافت؛

- اطلاعات موجود در اين سند دربار‌ه‌ي تبديل UF6 به فلز اورانيوم در مقايسه با اطلاعات و نقشه‌هاي كامل و به خوبي تشريح شده‌ي موجود در تاسيسات UCF، غيرجامع و ناقص است. براساس مشاهدات فني و اسناد بالا، چنين موضوع ناچيزي نبايد به هيچوجه پيشرفت فوق العاده‌ي بدست آمده در نتيجه‌ي همكاري مشترك آژانس و ايران را با مانع مواجه سازد. من مطمئنم كه زماني كه ارزيابي و نتيجه گيري اين موضوع توسط آژانس انجام شود، صحت و درستي اطلاعات ارائه شده توسط ايران روشن خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاي رييس؛

ايران به همكاري خود با آژانس به عنوان محور فعاليت خود ادامه خواهد داد. ايران متعهد به عدم اشاعه و امحاي سلاح‌هاي هسته‌يي است و سلاح‌هاي هسته‌يي و توانايي توليد يا دستيابي به آنها را براي امنيت خود مضر مي‌داند. ايران هم‌چنان به تعهدات خود تحت NPT پايبند است. همزمان من بايد همچنين تاكيد كنم كه تمام اين تعهدات بايد در ارتباط نزديك با حقوق ما براي استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي همانگونه كه در ماده‌ي 4 NPT تصريح شده است، پيگيري شود. در اين زمينه، بايد تاكيد شود كه تمام كشورهاي عضو NPT، بدون تبعيض، حق لاينفك براي توليد انرژي هسته‌يي براي اهداف صلح آميز دارند. از آنجايي كه اين يك حق "لاينفك" است، نمي‌تواند تحت هر بهانه‌اي مورد خدشه واقع شود يا ضايع شود. هرگونه تلاشي در اين زمينه، تلاش براي خدشه وارد ساختن به يكي از ستون‌هاي معاهده و در واقع خود معاهده خواهد بود. اين حق شامل غني سازي و توليد سوخت مي‌باشد. بنابراين همان‌گونه كه رييس محترم عدم تعهد بيان داشت "گزينه‌ها و تصميمات اعضا در زمينه‌ي استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي و سياست‌هاي چرخه‌ي سوخت بايد محترم شناخته شود."

آقاي رييس؛

جمهوري اسلامي ايران هميشه از هيچ تلاشي براي رسيدن به از سرگيري فعاليت‌هاي غني سازي‌اش با مذاكره فروگذاري نكرده است.

علاوه بر اين، رييس جمهوري اسلامي ايران در نطق خود در مجمع عمومي سازمان ملل در 17 سپتامبر 2005، پيشنهاد ديگري را براي افزايش ضمانت از طريق دعوت بـه مشاركت بين المللي در فعاليت‌هاي غني سازي ايران مطرح كرد. اين حداكثر شفافيت و اعتمادسازي است كه تاكنون توسط كشوري در اين باره مطرح شده است. در اين باره، هيات من از تمام ابتكاراتي كه توسط ديگر اعضا با هدف تسهيل در پايان بخشيدن سريع به موضوع هسته‌يي ايران در آژانس مطرح شده است، قدرداني مي‌كند.

آقاي رييس؛

اجازه بدهيد به موضوع گفت‌وگوهاي ايران و سه كشور اروپايي نيز بپردازم. ايران همان‌گونه كه در موارد متعدد اشاره كرده است، هرگز مذاكرات را ترك نكرده است. ايران از رايزني‌ها و مذاكرات با ديگران براي تسهيل كار آژانس استقبال مي‌كند و از سه كشور اروپايي مي‌خواهد كه راه مقابله را با تعامل و مذاكره براي رسيدن به تفاهم و توافق جايگزين كنند. ما اميداريم نتايج اين شورا بتواند به ايجاد يك جو مثبت براي حل و فصل فوري موضوع و ادامه‌ي اجراي پادمان‌ها به شكل عادي كمك كند."

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن كامل بيانيه‌ي ايران در شوراي حكام، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016