سه شنبه 8 آذر 1384

اعتراض به احضار چند فعال دانشجويي به دادگاه در شهركرد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

در پي احضار شدن پنج تن از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهركرد به دادگستري شهر، يك عضو اين تشكل دانشجويي از اين كه شكايت از سوي كساني در داخل دانشگاه صورت گرفته انتقاد كرد.

«مهدي مكارمي» در تماس با خبرنگار سياسي ايسنا اظهار داشت: بعد از ارسال احضاريه براي پنج تن از اعضاي انجمن اسلامي دو نفر به نمايندگي از بقيه به دادگستري مراجعه كردند كه متوجه شدند شكايتي از سوي مسوول دانشگاه تسليم دادگاه شده است، بعد از آن احضاريه‌هايي براي پنج نفر آمد كه از حضور در دادگاه در مراحل بعد خودداري كرديم تا اين‌كه در دو سه روز گذشته حكم جلب هر پنج نفر صادر شد.

وي افزود: بعد از قضاياي خرداد گذشته و پيرو اعتصاب غذاي تعدادي از دانشجويان كه در روز پنجم اعتصاب غذا عده‌اي اعضاي انجمن را در محل دفتر رياست دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار دادند، رييس دانشگاه از ما دلجويي كرد، ما نيز شكايتي از ضاربان تسليم دادگستري كرديم، اما انگار براي تحت فشار قرار دادن و جلب رضايت از ما شكايت كرده‌اند.

مكارمي هم‌چنين گفت: شكاياتي كه عليه پنج نفراز اعضا مطرح شده توهين به مقدسات، بر هم زدن نظم دانشگاه و ضرب و شتم كاركنان بوده است!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين فعال دانشجويي با انتقاد از شكايت مسوولان دانشگاه از دانشجويان گفت: طبق مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي و آيين‌نامه‌ي اجرايي دانشگاه و در شرايطي كه مسوولان وزارت علوم خواسته‌اند مسايل دانشجويي بايد در مراجع دانشگاهي مورد بررسي قرار گيرد، دانشگاه حريم مقدسي دارد كه اولين كسي كه بايد از آن پاسداري كند رياست دانشگاه است.

وي با تاكيد بر اينكه «رياست دانشگاه بايد مدافع حقوق دانشجويان باشد»، گفت: خطاب به رييس‌جمهور مي‌گوييم كه مهرورزي دولت شما را مشاهده كرديم و دوست داريم بدانيم مسوولان چه واكنشي به اين امر خواهند داشت. انتظار داريم كساني كه ادعا مي‌كنند مسايل مربوط به دانشجويان بايد سريع‌تر رسيدگي شود به اين موضوع رسيدگي كنند تا جلوي اقدامات بعدي دانشجويان گرفته شود.

دكتر «حسيني اصل» رييس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در همين باره به خبرنگار سياسي ايسنا گفت: من شخصا از اعضاي انجمن اسلامي شكايتي نكرده‌ام و اين درگيري بين تعدادي از پرسنل دانشگاه و اعضاي انجمن اسلامي بوده كه آغازكننده‌ي اين درگيري هم انجمن بوده است. آنها دانشجويان من هستند، چه دليلي دارد من از دانشجويانم شكايت كنم؟

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض به احضار چند فعال دانشجويي به دادگاه در شهركرد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016