دوشنبه 7 آذر 1384

گزارش ايلنا از تريبون آزاد دانشجويان دانشگاه اميرکبير در اعتراض به امنيتي شدن فضاي دانشگاه و وضعيت زندانيان سياسي به ويژه اكبر گنجي

سعيدحبيبي: دموكراسي بايد در جامعه نهادينه شود
قاجار: به‌‏روش پلي‌‏تكنيكي از احمدي‌‏‌‏نژاد استقبال مي‌‏كنيم
صابري: درپي تبديل انتظامات دانشگاه‌‏ها به نيروهاي اطلاعاتي‌‏اند


تهران- خبرگزاري كار ايران

تريبون آزاد دانشجويان دانشگاه اميركبير، صبح روز دوشنبه در اعتراض به امنيتي شدن فضاي دانشگاه و اعتراض به وضعيت زندانيان سياسي به ويژه اكبر گنجي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، اين تجمع از سوي انجمن اسلامي دانشجويان و با همكاري شوراي صنفي دانشگاه اميركبير از ساعت 11 صبح در محوطه دانشگاه و با حضور دانشجويان برگزار شد.
سعيد حبيبي؛ عضو شوراي مركزي دفترتحكيم وحدت با حضور در اين تجمع طي سخناني با تأكيد بر اين كه جامعه نيازمند تحول جدي در تمام عرصه‌‏هاست، گفت: اين تحول بايد در تمام زمينه‌‏هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي صورت بگيرد، كشور نيازمند اين تحول است و موتور اين تحول را با جنبش دانشجويي به حركت در آورد، اين جنبش بايد مردم را در اين مسير قرار بدهد.
وي افزود: جريان دانشجويي نبايد تنها نقش نظارتي را داشته باشد، بايد وارد عمل شود. اگر ما به دنبال دموكراسي هستيم بايد آن را از دانشگاه ها آغاز كنيم.
حبيبي با طرح چند سوال اظهار داشت: به چه دليل بايد رييس دانشگاه توسط وزير علوم تحقيقات و فناوري انتصاب شود، چرا دانشجويان نبايد بدانند هزينه هايي كه صرف برخي نهادهاي داخل دانشگاه مي‌‏شود، چه قدر است. اين هزينه‌‏ها بايد صرف آموزش در دانشگاه‌‏ها شود و به چه دليل پوشش دختران و پسران بايد از خارج دانشگاه‌‏ها تحميل شود.
وي ادامه داد: به شما دانشجويان به ويژه دختران مي‌‏گويم كه به اين مساله تمكين نكنيد، حضور شما در دانشگاه ها به معني تمكين كردن در مقابل خواست آنهاست. شما نبايد به دانشگاه بياييد و در كلاس‌‏ها حاضر شويد.
حبيبي با تأكيد مجدد اين مطلب كه براي ايجاد دموكراسي در جامعه بايد كار را از دانشگاه‌‏ها آغاز كنيم، اظهار داشت: با اين كار بايد تلاش كنيم تا دموكراسي در جامعه نهادينه شود و در نهايت با نهادينه كردن اين مساله مي‌‏توانيم با مردم به تحول ريشه‌‏اي بپردازيم.
وي با بيان اين كه با اين كابينه، نمي‌‏توان مهرورزي كرد، اظهار داشت: با كابينه‌‏اي كه 16 وزير آن سابقه نظامي و امنيتي دارند، چگونه مي توان مهرورزي كرد و به طور قطع اين مهروزي و عدالت، ظاهري است.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت مهمترين مشكلات امروز جامعه را فقر و تبعيض دانست و تصريح كرد: امروز عده‌‏اي در قدرت قرار گرفته اند دم از عدالت مي زنند و مي‌‏خواهند فقر را از بين برده و عدالت را برپا كنند ولي سوال ما اين است كه آيا آنها صلاحيت براي برپايي عدالت را دارند.

ياشار قاجار؛ دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير، در اين تريبون آزاد با طرح اين سوال كه چرا مسوولان نظام براي رسيدن به چرخه سوخت هسته‌‏اي پافشاري مي‌‏كنند، با اشاره به نشست اخير شوراي حكام، گفت: درست است كه در اين نشست پرونده ايران به شوراي امنيت نرفت ولي پرونده ايران از بحران خارج شده است.
وي تصريح كرد: قطعنامه‌‏هايي كه در اين چند سال به اصطلاح عليه ايران صادر شده است، هيچ كدام حق ايران براي دستيابي به چرخه سوخت را نفي نكرده است و همواره قيد شده كه تا زماني كه ايران به دنبال فناوري هسته‌‏اي صلح آميز است، هيچ نگراني وجود ندارد.
قاجار اظهار داشت: سوال ما اين است كه چرا بايد به خاطر برخي عملكردهاي غلط كشور به سمت انزواي سياسي، تجاري، اقتصادي و حتي ورزشي برود.
وي با بيان اينكه انرژي هسته‌‏اي تنها منافع ملي ما نيست، اظهارداشت: حقوق بشر، برگزاري انتخابات آزاد و آزادي از ديگر منافع ملي ماست كه بايد رعايت شود.
وي با استقبال از حضور احمدي نژاد در دانشگاه اميركبير، گفت: ما حاضريم به روشي پلي‌‏تكنيكي از ايشان استقبال كنيم. سوالات زيادي از وي داريم، قطعاً در سخنراني احمدي نژاد حاضر مي‌‏ويم تا پاسخ سوالات خود را بگيريم.
قاجار در پايان، ياد داريوش و پروانه فروهر، مجيد شريف، جعفر مختاري و پوينده را گراميداشت و خواستار آزادي اكبر گنجي، ناصر زرافشان و عبدالفتاح سلطاني شد.
بنا بر اين گزارش، شفيعي؛ ديگر عضو انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير، ضمن گراميداشت ياد اكبر گنجي، گفت: تا زماني كه گنجي در زندان حضور دارد، كسي نبايد دم ازعدالت بزند و صحبت از مهرورزي كند.
وي با انتقاد به انتصاب رهايي به عنوان رييس دانشگاه اميركبير، گفت: وزير علوم صراحتاً مقابل تمام اعضاي هيات علمي ايستاد. وي با اين كار استقلال دانشگاه‌‏ها را زير سوال برد.
شفيعي افزود: جاي تعجب است كه وزير علوم اين كار را مي‌‏كند و بعد مي‌‏گويد انتصاب رئيس دانشگاه به معني زير سوال بردن استقلال دانشگاه نيست.
در ادامه علي صابري؛ عضو شوراي عمومي انجمن اسلامي اين دانشگاه با انتقاد از عدم آزادي زندانيان دانشجو، گفت: همانطور كه خود آنها اعتراف كردند، هم اكنون 17 نفر از دانشجويان درزندان به سر مي‌‏برند و با اين كه هاشمي شاهرودي قول داده بود تا دو ماه آينده آنها را آزاد كند ولي آنها هنوز در زندان به سر مي‌‏برند.
وي در ادامه سخنان خود نسبت به لغو مجوز فعاليت برخي انجمن‌‏ها اعتراض كرد و گفت: اين كار نشان از محدود كردن دانشجويان و فعاليت جريان دانشجويي است، به نظر مي‌‏رسد امروز هيچ كس براي دانشجويان ارزش قائل نيست.
صابري به تحت كنترل قرار دادن انتظامات توسط حراست انتقاد كرد و اظهار داشت: عده‌‏اي قصد دارند انتظامات را تبديل به نيروهاي اطلاعاتي كنند. امروز فضايي در دانشگاه‌‏ها ايجاد شده است كه قصد دارد فضاي فعال و آزاد دانشگاه‌‏ها را محدود كند.

سعيدحسني؛ دبير شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه اميركبير؛ با انتقاد به انتساب رئيس جديد دانشگاه تصريح كرد: هرگز تصور نمي‌‏شد كه افرادي كه امروز در قدرت قرار گرفتند به اين سرعت دست به تغييرات عمده بزنند. آنها پيش ازاين قول داده بود كه روساي دانشگاه‌‏ها انتخابي باشد ولي اين هرگز اتفاق نيافتد.
وي تصريح كرد: امروز بزرگترين مشكل ما نوع رفتار مسوولان دانشگاه با دانشجويان و محدود كردن فعاليت دانشجويان است، عده‌‏اي با نام مقابله با بدحجابي قصد دارند دانشجويان را محدود كنند.
درادامه اين تريبون آزاد، صديقه بيگدلي؛ عضو شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان با انتقاد به برخورد با اكبر گنجي، اظهار داشت: امروز گنجي را از حقوق واقعي خود منع كرده‌‏اند.
وي با اشاره به تبعيض ميان زنان و مردان، تصريح كرد: عده‌‏اي با اين توجيه كه زن عامل گناه است، شديدترين برخوردها را با زنان مي‌‏‏كنند.

بيگدلي تصريح كرد: انتظامات و حراست دانشگاه چه حقي دارد تا به دختران اين دانشگاه اهانت كند، جالب است حتي خانم‌‏هاي انتظامات نيز اين توهيني را كه به حقوق زنان مي‌‏شود، درك نمي‌‏كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين تريبون آزاد، علي كميجاني؛ عضو انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه نيز با تأكيد بر اين كه دانشجويان دانشگاه پلي‌‏تكنيك اجازه نخواهند داد تا حقوق‌‏شان پايمال شود، اظهار داشت:پايمال شدن حقوقمان را برنمي‌‏تابيم و اعتراضات خود را به گوش همگان مي‌‏رسانيم.
وي تصريح كرد: حجاب به هيچ وجه يك پديده اجباري نيست، بايد نگاه به اين موضوع تغيير پيدا كند، آقايان كه سخت‌‏گيري مي‌‏كنند بدانند كه حجاب هيچ مزيت ديني ندارد.
اين تريبون آزاد پس از قرائت بيانيه دختران اين دانشگاه در اعتراض به محدود كردن و تحت كنترل قرار دادن دانشجويان به ويژه دختران دانشگاه و قطعنامه پاياني به پايان رسيد و دانشجويان با خواندن سرود "يار دبستاني" و "اي ايران" تا مقابل درب اصلي دانشگاه امير راهپيمايي كردند.

گفتني است؛ در ميان دانشجويان كارت‌‏هاي مخصوصي پخش شد و گفته شد كه از روز سه‌‏شنبه دانشجويان معترض به رفتار مسولان حراست و انتظامات دانشگاه با اين كارت‌‏ها رفت‌‏وآمد خواهند كرد.

Copyright: gooya.com 2016