جمعه 11 آذر 1384

محمدعلي دادخواه به شعبه‌ي هفتم دادسراي كاركنان دولت احضار شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


يك وكيل دادگستري به شعبه‌ي هفتم دادسراي كاركنان دولت احضار شد.


به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدعلي دادخواه به عنوان مطلع به شعبه‌ي هفتم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت احضار شد و وي بايد طي سه روز آينده در اين شعبه حاضر شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمدعلي دادخواه به شعبه‌ي هفتم دادسراي كاركنان دولت احضار شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016