شنبه 19 آذر 1384

گزارشى از يك ميزگرد در سازمان ادوار تحكيم، شرق

جنبش دانشجويى؛ نقد گذشته، چشم انداز آينده

گروه سياسى: ميزگرد «جنبش دانشجويى، نقد گذشته، چشم انداز آينده» عصر چهارشنبه در محل دفتر سازمان ادوار تحكيم برگزار شد. در اين ميزگرد كه مهدى امينى زاده عضو سابق شوراى مركزى دفتر تحكيم، هدى صابر از فعالان ملى- مذهبى، فاطمه حقيقت جو نماينده فراكسيون دانشجويى در مجلس ششم و سعيد حبيبى حضور داشتند، حاضران به بررسى و تحليل جريان دانشجويى و عملكرد دفتر تحكيم پرداختند.
• امينى زاده: بازوى احزاب نبوده ايم
به گزارش ايلنا، مهدى امينى زاده عضو سابق شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت در اين ميزگرد گفت: كسى نمى تواند ادعا كند كه جنبش دانشجويى به بازوى احزاب سياسى در دانشگاه تبديل شده است. وى همچنين در تشريح رويكردهاى قابل نقد جريان دانشجويى در كشور با اشاره به كلى نگرى جريان دانشجويى گفت: كشور ما مسائل و مشكلات متعددى دارد و جريان دانشجويى در گذشته به مشكلات و مسائل كلان كشور پرداخته است. گويى كه رفع تمام اين مشكلات را وظيفه خود مى داند و اين مسئله باعث شد كه جريان دانشجويى نتواند فعاليت متناسبى در مورد مسائل مختلف نظير تحصن نمايندگان مجلس داشته باشد. امينى زاده نكته قابل نقد ديگر در رويكردهاى جنبش دانشجويى را نگاه به بيرون اين جريان دانست و افزود: به عنوان نمونه ما نواقص قانون اساسى و يا عملكرد مسئولان كشور را كه خارج از محدوده جريان دانشجويى است با حساسيت مورد بررسى قرار مى داديم، در حالى كه اين دقت و تيزبينى را در مورد مسائل خود جريان دانشجويى نظير ساختار انجمن هاى اسلامى، اساسنامه و... نداشتيم. وى تقليل تمام مسائل كشور به عرصه سياسى از سوى جنبش دانشجويى را از رويكردهاى قابل نقد جريان دانشجويى عنوان كرد و افزود: جريان دانشجويى هرگز به مسائل اقتصادى به اندازه مسائل سياسى توجه نمى كرد و اين مسئله باعث نقصان جنبش دانشجويى در حوزه اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و مذهبى شد.
• صابر: چيزى از جنبش دانشجويى وجود ندارد
هدى صابر فعال ملى- مذهبى نيز در اين ميزگرد با مقايسه شرايط فعلى دانشجويان با دوران پس از سال ۱۳۳۲ گفت: الان مغزها فسفر مصرف نمى كنند، اگر دانشجويان خيلى جدى عمل كنند، به اينترنت مراجعه مى كنند و اينترنت بنيان فكرى ايجاد نمى كند. دانشجويان انباشتى از كينه دارند و فقط زبان ها فعال است و دانشگاه امروز ديگر وجدان بيدار جامعه نيست. صابر با انتقاد از رويكرد جنبش دانشجويى در سال هاى اخير گفت: نگاه دانشگاه در آغاز كار دولت اصلاحات به دولت خاتمى بود اما بعد ديد از دولت چيزى به دست نمى آيد و دولت خاتمى به بسترسازى براى خرده جنبش هاى اجتماعى نمى انديشيد. جنبش دانشجويى پس از آن به احزاب حاكميتى روى آورد و وقتى از آنها هم نتيجه نگرفت، به اپوزيسيون روى آورد و اين مسير را هم منزل به منزل طى كرد اما نتوانست منزل خود را پيدا كند و حالا جنبش دانشجويى بى منزل شده است. وى با طرح اين مطلب كه دانشگاهيان و جنبش دانشجويى با چند مسئله اساسى برخورد غيرجدى كرده اند، گفت: جنبش دانشجويى شوخى بدى با مسئله نقد كرد و به آن بى توجهى كرد و به انباشت نقد توجه نكرد. ضمن اينكه شوخى ديگرى با استراتژى شد اگرچه قرار نبود جنبش دانشجويى استراتژى براى كل كشور طراحى كند اما تلاش جدى براى شناخت شرايط و احزاب هم نكرد. وى برخورد ساير مسئولان جنبش دانشجويى و دفتر تحكيم وحدت با مسئله مذهب را از مشكلات ديگر جريان دانشجويى دانست. وى افزود: جنبش دانشجويى از سوى ديگر دچار كاركردهاى حزبى شد. صابر با توصيه «پرداخت به خود» به جنبش دانشجويى گفت: اين رويكرد نيازمند دستيابى به جمع بندى كاملى از فعاليت ها و رويكردهاى گذشته است. جنبش دانشجويى و دفتر تحكيم وحدت بايد دموكراسى را از خود شروع كند نه اينكه مانند انتخابات هاى سال هاى اخير، شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت از پيش تعيين شده و نتيجه مشخص باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

• حقيقت جو: تحكيم به هماهنگى بيشتر احتياج دارد
فاطمه حقيقت جو عضو اسبق شوراى مركزى دفتر تحكيم وحدت و نماينده فراكسيون دانشجويى در مجلس ششم نيز در اين ميزگرد گفت: تلاش هاى گسترده براى تضعيف دفتر تحكيم وحدت از تاثيرگذارى جدى اين اتحاديه در دانشگاه و جامعه حكايت دارد. فاطمه حقيقت جو كه به صورت تلفنى در اين ميزگرد حاضر شده بود با اشاره به طرح استراتژى ديده بانى جامعه مدنى در بيانيه پايانى نشست اخير دفتر تحكيم وحدت گفت: بررسى راه هاى ايفاى نقش ديده بانى جامعه مدنى توسط دفتر تحكيم وحدت براى تحقق آن ضرورى است. با توجه به شرايط جامعه شرايط كمى دشوار به نظر مى رسد. بر اين اساس براى تحقق هدف مهم ديده بانى و نقادى دفتر تحكيم وحدت، بايد برنامه هايى تدارك ديده شود چرا كه دفتر تحكيم به تنهايى قادر به انجام آن نخواهد بود و نياز به هماهنگى هاى بيشترى احساس مى شود.
• حبيبى: به دنبال دموكراتيك كردن دانشگاه هستيم
سعيد حبيبى دبير تشكيلات دفتر تحكيم نيز در اين ميزگرد با تاكيد بر ضرورت تقويت حوزه عمومى در جامعه گفت: طراحى استراتژى ديده بان جامعه مدنى تنها يكى از زيرمجموعه هاى تقويت حوزه عمومى است. در اين راستا بسيارى مسائل ديگر نظير تقويت فضاى مطبوعات و رسانه اى كشور نيز مطرح شده است. وى مسئله دموكراتيك كردن فضاى داخل دانشگاه ها را از مهم ترين مسائل مطرح در دانشگاه ها عنوان كرد و افزود: شاهد اين مدعا طرح مكرر مسئله انتخابى شدن رياست دانشگاه ها در تمامى تريبون ها و برنامه هاى دانشجويى است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارشى از يك ميزگرد در سازمان ادوار تحكيم، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016