شنبه 19 آذر 1384

گزارش ادوار نيوز از مراسم روز دانشجو در دانشگاه بوعلي سينا همدان

ادوار نيوز:مراسم بزرگداشت روز دانشجو از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي بوعلي سينا وعلوم پزشکي همدان با ياد اکبر گنجي در سالن اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه بوعلي سينا برگزار شد .


به گزارش ادوار نيوز مراسم اين سال با يادمان اکبر گنجي و در احترام به پايمردي و ايستادگي او آغاز شد . اين مراسم در شرايطي انجام مي شد که دانشگاه بوعلي سينا با رد مجوز سخنراني سعيد حبيبي ، رضا دلبري و خشايار ديهيمي و با معلق گذاشتن مجوز سخنراني مهندس موسوي خوييني و حجت شريفي ، امکان برگزاري برنامه را زير سوال برده بود .

انجمن اسلامي دانشجويان تنها موفق به اخذ مجوز سخنراني دکتر هادي خانيکي و دکتر حنايي کاشاني شده بود که نهايتا به دليل تاخير و تعلل سيستم دانشگاه در صدور مجوز، اين مراسم به سخنراني دکتر حنايي کاشاني محدود شد .

پيش از اين انجمن اسلامي دانشجويان قصد داشت تا برنامه 15 آذر خود را را به ياد اکبر گنجي و با سخنراني اعضاي خود برگزار کند . سخنرانان ميهمان روز 15 آذر نيز آقايان سعيد حبيبي ، رضا دلبري و حجت شريفي بودند که اين مراسم از سوي دانشگاه لغو شد و به ناچار مراسم روز 16 آذر علاوه بر برنامه قبلي مبني بر بررسي مفهوم آزادي آکادميک به همراه يادمان اکبر گنجي برگزار شد .

فشار انجمن بر ساختار دانشگاه و همراهي کم نظير دانشجويان ، لغو مراسم 16 آذر را ممکن نساخت و برنامه اين روز با استقبال قريب 600 نفر از دانشجويان در سالني باظرفيت 300 نفر و با پخش کليپي به ياد اکبر گنجي آغاز شد .

قرائت گزيده اي از نامه هاي اکبر گنجي در طول روز هاي اعتصاب غذا و به تصوير کشيدن شرايط او و خانواده اش به همراه پخش پيام صوتي خانم معصومه شفيعي همسر اکبر گنجي به دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا ، فضاي سالن را بشدت تحت تاثير قرار داد و دانشجويان با بر دست گرفتن تصاوير اکبر گنجي و تشويق ممتد خود ، اداي احترام کردند و با دستان حلقه شده سرود " يار دبستاني " را فرياد زدند .

برنامه با سخنراني عرفان کريمي ، نويد لطيفي و يحيي صفي آريان از اعضاي سابق انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه ادامه يافت .

محورهاي مشترک اين سخنرانيها خلاصه مي شد به : مقوله اکبر گنجي ، شرايط سياسي کشور بعد از روي کار آمدن دولت جديد ، تقويت تقدس زايي کاذب و بنيادگرايي و نقد سيستم جديد دانشگاهها و اشاره به اتفاق دانشگاه تهران .

انجمن اسلامي در ادامه با پخش فيلم ملاقات احمدي نژاد با آيت ا... جوادي آملي ( برگرفته از سايت بازتاب) که با استقبال و شگفتي دانشجويان حاضر در سالن همراه بود به نقد عوام گرايي دولت جديد و بنيادگرايي آن پرداخت .

برنامه با سخنراني فرزاد مشيري و امين نظري از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان ادامه يافت و امين نظري بيانيه انجمن را به مناسبت روز 16 آذر قرائت کرد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

صابر شيخلو نيز به عنوان عضو فعلي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامي دانشگاه بوعلي سينا پيرامون آخرين مواضع دفتر تحکيم وحدت به ايراد سخنراني پرداخت .

برنامه با سخنراني دکتر حنايي کاشاني پيرامون استقلال دانشگاهها و آزادي آکادميک پايان يافت .

همچنين انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا و علوم پزشکي همدان با اعلام قطعنامه پاياني اين مراسم به مسير ناهموار برگزاري برنامه روز دانشجو اشاره کرد و نسبت به تحديد فعاليتهاي انجمن هاي اسلامي در دانشگاهها هشدار داد و با آشفته خواندن وضعيت مديريتي دانشگاه ، حوزه رياست آن را حتي در حد هشدار هم ندانست .

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش ادوار نيوز از مراسم روز دانشجو در دانشگاه بوعلي سينا همدان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016