یکشنبه 27 آذر 1384

قدم بعدی: محکومیت نقض گسترده و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ايران در سازمان ملل، اطلاعیه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر

اطلاعیه مطبوعاتی "فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی"


کوشندگان حقوق بشر!
وجدانهای بیدار!

جمعه 16 دسامبر 2005، مجمع عمومی سازمان ملل با ۷۵ رای مثبت، ۵٠ رای منفی و ۴٣ رای ممتنع به قطعنامه پیشنهادی در محکومیت جمهوری اسلامی ایران رای مثبت داد. بدون¬شک تلاشهای تمامی کوشندگان حقوق بشر در ایران و خارج از کشور جهت ا فشا، اطلاع رسانی و حساس کردن افکار عمومی جامعه جهانی در رابطه با نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در جمهوری اسلامی در این راستا موثر بوده است.

در سال گذشته جمهوری اسلامی پس از محکومیت توسط مجمع عمومی سازمان ملل همچنان به خشن ترین شکل به نقض حقوق مردم ایران ادامه داد. قربانیان و مدافعین حقوق بشر در ایران امید آن را داشتند که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در نشست سالانه خود با محکومیت جمهوری اسلامی ایران بر نقض حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی صحه بگذارد. اما، در نشست سال گذشته پرونده نقض حقوق بشر درایران مطرح نشد. لذا ما "فعالین ایرانی دفاع ازحقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی"، علیرغم موفقیت کسب شده از تمامی تلاشگران حقوق بشر در خواست میکنیم :
 از هم اکنون لازم است درتدارک به ثمررساندن قدم بعدی، یعنی رای محکومیت جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر باشیم.
 برای استقرار نظارت دائمی و تعیین ناظر ویژه توسط سازمان ملل متحد در ایران جهت جلوگیری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران تلاش کنيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امریکای شمالی" 17 دسامبر – 26 آذر
ihrnena@gmail.com

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا : FaalanHRC@yahoo.ca
hoghoghebashar@rahaeii.com انجمن مدافعین حقوق بشرو دمکراسی در ایران – فرانسه
اتحاد برای دفاع ازحقوق بشر در ایران – واشنگتن – آمریکا : adhri1@yahoo.com
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک : kanon253@hotmail.com
info@vzvmiran.de :کانون دفاع از حقوق بشر در ایران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان :
kdaddih@hotmail.com : کانون دفاع ازدمکراسی در ایران– هلند
info@komitedefa.org : کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – سوئد
defendhriran_ca@yahoo.com :کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – کالیفرنیا – آمریکا
noranali2003@yahoo.noکمیته نوران ( کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – نروژ) :
yebarak@yahoo.ca : سازمان ایرانیان غرب کانادا – ونکور – کانادا
demokrasi9@yahoo.comکمیته دفاع از آزادی و دمکراسی در ایران – اطریش :
mnrecht@hotmail.com فعالین ایرانی حقوق بشر- سوئیس:
کميته اتحاد برای دمکراسی در ايران ـ ايتاليا : updi@libero.it
kupg_iran@yahoo.de کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین:
فعالان دفاع از حقوق بشر : Irantestimonyinfo@irantestimony.com

Copyright: gooya.com 2016