دوشنبه 28 آذر 1384

رييس قوه قضاييه: قطعنامه سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، فاقد وجاهت قانوني است، ايلنا

* دستگاه ديپلماسي ايران واقعيات كشور و حفظ حقوق شهروندي را به جهان منعكس كند

تهران- خبرگزاري كار ايران

به گزارش "ايلنا"، آيت‌‏الله سيدمحمود هاشمي شاهرودي؛ رييس قوه قضاييه روز دوشنبه در جلسه مسوولان عالي قضايي از دستگاه ديپلماسي ايران خواست واقعيات كشور و حقوقي كه شهروندان از آن برخوردار هستند، از طرق مختلف به سراسر جهان منعكس كنند.
رييس قوه قضاييه با اشاره به قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل متحد درباره وضعيت حقوق بشر در ايران، برخي ادعاهاي مطرح شده در متن اين قطعنامه را فاقد وجاهت و مستندات قانوني دانست و تصريح كرد: طرح اين قبيل مسائل حربه و ابزاري براي قدرت هاي استكباري است، در حالي كه واقعيات در درون جامعه ايران و حفظ حقوق شهروندي نسبت به بسياري از كشورهاي غربي، به مراتب بهتر و شفاف‌‏تر است.
هاشمي شاهرودي با اشاره به آمار زندانيان در ايران و مقايسه آن با ساير كشورها به ويژه كشورهاي غربي به نسبت جمعيت، خاطر نشان كرد: نرخ آمار زندانيان در ايران و ساير محدوديت‌‏ها و محروميت‌‏هاي اجتماعي كشورمان در قياس با آمريكا و كشورهاي غربي به مراتب كمتر و پايين‌‏تر است و اين امر يكي از شواهد و دلايل حفظ حقوق شهروندي در ايران محسوب مي‌‏شود.
رئيس قوه قضاييه در اين نشست با انتقاد از دستگاه ديپلماسي در معرفي واقعيات جامعه ايران به جهان، همچنين رايزني‌‏هاي گسترده‌‏اي كه نيازمند تعيين و تشريح وضعيت مردم ايران است، خواستار تلاش بيشتر دستگاه ديپلماسي و بخش بين الملل دستگاه قضايي در اين زمينه شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هاشمي شاهرودي با ذكر نمونه‌‏هايي از اقدامات آمريكايي‌‏ها در كشورهاي منطقه و سو رفتارهاي شديد با زندانيان و محدوديت متعدد اعمال شده براي مردم در كشورهاي غربي، اظهار داشت: از وزارت خارجه و بخش بين الملل قوه قضاييه انتظار مي‌‏رود تا شرايط مطلوب جامعه ايران و حقوق و آزادي‌‏هايي كه اسلام به آنها توصيه اكيد دارد و در كشور به نحو احسن اجرا مي‌‏شود را، به دنيا منعكس كرده و اطلاع رساني كند.

Copyright: gooya.com 2016