دوشنبه 3 بهمن 1384

بحران هسته اي جمهوري اسلامي و مواضع جناح هاي سياسي در آمريكا، از دید مفسر نیویورک تایمز، راديو فردا

ديويد بروكس مفسر سیاسی نیویورک تایمز می نویسد بحران هسته اي ايران به مهمترين مساله سياست خارجي آمريكا در انتخابات رياست جمهوري سال 2008 تبديل خواهد شد. وی می افزاید اين مساله به بروز اختلافات اساسي در صفوف جمهوري خواهان و دموكرات ها منجر مي شود. به اعتقاد او چهار گروه فكري در رابطه با چگونگي برخورد با بحران هسته اي ايران مشخص است: گروه اول اشخاصي مانند سناتور جان مككين و بيشتر محافظه كاران آمريكا هستند كه به اقدامات پيش گيرانه معتقدند. ديويد بروكس گروه دوم را تحريم گران مي خواند. به گفته او هلاري كلينتن سناتور دموكرات از ايالت نيويورك و ايوان باي از سردمداران اين طرز تفكر هستند كه حمله به دولت بوش را از موضعي راستگرايانه شروع كردند.
جمشيد زند

روزنامه نيويورك تايمز در شماره روز يكشنبه مقاله تحليلي به قلم ديويد بروكس درباره بحران هسته اي ايران و تاثير آن بر جناح هاي سياسي آمريكا به چاپ رسانده است. ديويد بروكس معتقد است بحران هسته اي ايران به مهمترين مساله سياست خارجي آمريكا در انتخابات رياست جمهوري سال 2008 تبديل خواهد شد.
جمشيد زند (راديو فردا): ديويد بروكس در آغاز مقاله تحليلي خود نوشت: جنگ عراق ‌آمريكا را به دو جبهه موافق و مخالف تقسيم كرد، اما مساله ايران بسيار پيچيده تر است. به گفته او موضوع ايران هم بين دولت بوش و محافظه كاران شكاف انداخته و هم دموكرات ها را به دو گروه رقيب تقسيم كرده است. آنهايي كه به عنوان آخرين گزينه به فكر استفاده از زور عليه ايران هستند و آناني كه با اين سياست مخالفند.

ديويد بروكس معتقد است بحران هسته اي ايران به مهمترين مساله سياست خارجي آمريكا در انتخابات رياست جمهوري سال 2008 تبديل خواهد شد. به گفته او از هم اكنون مي توان در بين جمهوري خواهان و دموكرات ها چهار گروه فكري را در رابطه با چگونگي برخورد با بحران هسته اي ايران مشخص كرد.

گروه اول اشخاصي مانند سناتور جان مككين و بيشتر محافظه كاران آمريكا هستند كه به اقدامات پيش گيرانه معتقدند. آنها به گفته ديويد بروكس حكومت جمهوري اسلامي را با دوران آلمان ناذي در سال هاي 1933 مقايسه مي كنند. هوچي گران ضد يهودي كه عهدنامه هاي بين المللي را زير پا مي گذارند و تهديد مي كنند اسرائيل را از نقشه كره زمين محو سازند. به عقيده اين گروه از محافظه كاران محمود احمدي نژاد به آنچه كه مي گويد معتقد است و نمي توان حكومت اسلامي را با امتيازات اقتصادي يا ديپلماتيك مهار كرد.

به باور اين عده نبايد به ايران اجازه داد به بمب اتم دست يابد، زيرا محمود احمدي نژاد ممكن است بمب اول را به سوي تلاويو پرتاب نكند، ولي حكومت هژ‍موني طلب جمهوري اسلامي مي تواند با آزاد گذاشتن دست تروريست هاي جيره خوار خود، جنگ بزرگي را در منطقه دامن بزند. به نوشته ديويد بروكس، تحليلگر نيويورك تايمز سياست اين گروه از محافظه كاران، همكاري با اروپا و سازمان ملل براي افزودن فشار به ايران است، در حالي كه تاكيد مي كنند جامعه بين المللي آماده است براي متوقف ساختن برنامه هسته اي ايران آنچه را كه لازم است انجام دهد.

ديويد بروكس گروه دوم را تحريم گران مي خواند. به گفته او هلاري كلينتن سناتور دموكرات از ايالت نيويورك و ايوان باي از سردمداران اين طرز تفكر هستند كه حمله به دولت بوش را از موضعي راستگرايانه شروع كردند. موضع گيري هاي اين گروه تنها به خاطر تبليغات انتخاباتي نيست، بلكه به گفته تحليلگر نيويورك تايمز، دموكرات هاي ميانه، ايران هسته اي را غيرقابل قبول مي دانند.

به باور آنان دستيابي ايران به بمب هسته اي، آغازگر رقابت هاي تسليحاتي در منطقه خواهد بود. به گفته ديويد بروكس تحريم گران گزينه اقدامات نظامي پيش گيرانه عليه ايران را نفي نمي كنند، ولي بر آن پافشاري هم نمي كنند. آنها مي گويند آمريكا بايد به صورت مستقيم در مذاكرات با ايران شركت كند و جامعه جهاني هم سريعا تحريم هاي جدي اقتصادي را عليه ايران اعمال نمايد.


روزنامه نيويورك تايمز در شماره روز يكشنبه مقاله تحليلي به قلم ديويد بروكس درباره بحران هسته اي ايران و تاثير آن بر جناح هاي سياسي آمريكا به چاپ رسانده است. در اين مقاله نويسنده بحران هسته اي جمهوري اسلامي را يكي از مهمترين مسائل مورد بحث در انتخابات رياست جمهوري آينده آمريكا خوانده و گفته است اين مساله به بروز اختلاف هاي اساسي در صفوف جمهوري خواهان و دموكرات ها منجر خواهد شد.
جمشيد زند (راديو فردا): تحليلگر نيويورك تايمز گروه سوم را رفرميست ها مي خواند كه به گفته او دولت جرج بوش چنين طرز تفكري را نمايندگي مي كند. به عقيده ديويد بروكس دولت بوش محتاطانه با مساله هسته اي ايران برخورد مي كند. او مي گويد مقامات دولتي آمريكا اعمال تحريم هاي همه جانبه و يا حملات نظامي پيش گيرانه عليه ايران را گرچه به صورت رسمي نفي نمي كنند، ولي چندان هم مايل به اجراي آن نيستند.

به نوشته ديويد بروكس مقامات دولت بوش مي گويند تهديدهاي پر سر و صدا ممن است مناسب به نظر برسد، ولي وقتي در حكومت هستيد، بايد تمام جوانب كار و پيامدهاي آن را در نظر بگيريد و به گفته آنان بايد ائتلاف جهاني عليه ايران را حفظ كرد و بايد مطمئن شد كه ايران به تجزيه عراق منجر نشود. به عقيده تحليلگر نيويورك تايمز برتري سياسي اين طرز تفكر آن است كه مي گويد: ايران كره شمالي نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به نوشته تحليلگر نيويورك تايمز دولت بوش معتقد است تحريم هاي كلي و آهسته توده مردم را به سوي حكومت خواهند كشاند، ولي تحريم هاي مقطعي اصلاح طلبان داخلي را به تغيير مسير حكومت تشويق خواهد كرد. به گفته ديويد بروكس، شماري از مقامات دولت آمريكا به طور خصوصي مي گويند نمي توان از دستيابي ايران به سلاح هسته اي جلوگيري كرد، بنابراين بايد سعي كرد تا حد امكان حكومت را متعادل تر ساخت.

تحليلگر نيويورك تايمز گروه چهارم را جريان اصلي دموكرات ها مي داند كه به طرز قابل توجهي سكوت اختيار كرده اند. به گفته او اين عده معتقدند حمله نظامي به ايران به رهبري آمريكا فاجعه آميز خواهد بود. آنان به طور خصوصي مي گويند ايران هسته اي ممكن است چندان هم مخاطره انگيز نباشد. به نوشته ديويد بروكس، اين دسته از ليبرال هاي آمريكايي معتقدند گرچه رژيم جمهوري اسلامي نامحبوب و ناخوشايند است، ولي مي تواند با تهديد و مذاكره آن را مهار كرد.

تحليلگر نيويورك تايمز در پايان مقاله خود مي نويسد: اين بحث طولاني و زجرآور با ايجاد شكاف در بين هر دو حزب جمهوري خواه و دموكرات ادامه خواهد يافت و احتمالا تا آن زمان ايراني ها هم بمب هايشان را ساخته اند.

Copyright: gooya.com 2016