دوشنبه 17 بهمن 1384

پنج روزنامه نگار شاخص معرفى شدند: گنجي، بهنود، بلوری، نائيني، رستگار، شرق

انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران با صدور بيانيه اى پنج روزنامه نگار برجسته ايران را معرفى كرد. در اين بيانيه آمده است: تقدير از پيشگامان و تاثيرگذاران هر حرفه، سنت حسنه اى است كه در هويت بخشى به حرفه و هم در ايجاد انگيزه در فعالان صنف مى تواند نقش موثر و تعيين كننده داشته باشد. روزنامه نگارى نيز از اين قاعده مستثنى نيست. حرفه روزنامه نگارى در ايران كه بنا به اقتضائات ذاتى و ملاحظات سياسى- اجتماعى، پيوسته حرفه اى خطرپذير و دشوارو نامتعارف بوده است، بيش از هر حرفه ديگر نيازمند توجه درونى اعضاى صنف براى تثبيت هويت و حفظ شأن و موقعيت اجتماعى است. هيات مديره انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران بنا به همين ضرورت، چندى پيش تصميم گرفت جايزه اى سالانه براى روزنامه نگاران آزاد و مستقل ايران به خاطر فعاليت ها و شجاعت هاى حرفه اى آنها اختصاص دهد. بر اين پايه و در آغاز مقرر شد كه نخستين سال شروع اين طرح، از پيشگامان و پيشكسوتان حرفه تجليل و قدردانى شود و در واقع كسانى كه به نحوى در رشد، توسعه و ارتقاى حرفه روزنامه نگارى در ايران سعى و تلاش كرده اند اولويت يابند. انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران به همين خاطر در نيمه اول سال جارى، معيارهاى هشت گانه اى را براى شناخت شخصيت هاى بارز اين حرفه تدوين كرد:

۱- داشتن فعاليت مستمر روزنامه نگارى
۲- داشتن تاليف، ترجمه يا تحقيق در زمينه روزنامه نگارى
۳- برخوردارى از سبك نگارش ويژه يا متمايز در روزنامه نگارى
۴- برخوردارى از شخصيت مستقل حرفه اى
۵- نوآورى در عرصه روزنامه نگارى ايران
۶- تلاش در جهت دفاع از حقوق روزنامه نگارى
۷- مشاركت در نهادهاى صنفى
۸- تربيت نسل جديد روزنامه نگاران

شاخص هاى فوق با حدود ۸۰ نفر از چهره هاى مختلف فرهنگى، سياسى و اجتماعى كه به نحوى ارتباط فعال آنها با حرفه روزنامه نگارى و مطبوعات مورد اجماع بود، در ميان گذاشته و از آنها خواسته شد كه ۱۰ نفر را با توجه به معيارهاى مذكور انتخاب كنند. از آنجا كه اين اقدام كمتر مورد توجه داوران قرار گرفت و صرفاً ۲۰ درصد از شخصيت هاى مورد پرسش به اظهارنظر پرداختند، هيات مديره «انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران» با توجه به ملاحظات زير:

۱- تمركز توجه به روزنامه نگاران پيشكسوت به لحاظ سابقه مستمر فعاليت مطبوعاتى
۲- توجه به سهم زنان در عرصه روزنامه نگارى ايران
۳- توجه به شرايط دشوار اجتماعى- سياسى دهه اخير و تقدير از يك روزنامه نگار شجاع
۴- مستثنى كردن اعضاى هيات مديره انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران از روند انتخاب به دليل موقعيت حقوقى شان

پنج نفر از روزنامه نگاران شاخص را به نام هاى آقايان محمد بلورى، عميد نائينى، مسعود بهنود، اكبر گنجى و سركار خانم ليلا رستگار را برگزيد تا از آنها تجليل به عمل آيد. مراسم تجليل از اين شخصيت هاى مطبوعاتى همزمان با سالروز جهانى آزادى مطبوعات در ۱۳ ارديبهشت سال ۸۵ در محل انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران برگزار خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پنج روزنامه نگار شاخص معرفى شدند: گنجي، بهنود، بلوری، نائيني، رستگار، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016