پنجشنبه 4 اسفند 1384

آقاي بوش ما را به خير تواميد نيست شر مرسان، سعيد سلطانپور

ssultanpour@yahoo.com
www.kanoun-e-bayan.blogspot.com

آمريكا آماده همكاري براي بازسازي آرامگاه پيشوايان شيعه در عراق ميباشد :‌جورج بوش

اين آقاي جورج بوش هم انسان بامزه اي است از وقتي كه در دو دوره رياست جمهوري اش با كمك هاي غيبي جمهوري اسلامي به قدرت رسيد ،‌كم كم داره از روحانيون حاكم ايران ياد ميگيره كه چگونه بايد از اعتقادات و باورهاي مذهبي مردم سو استفاده كرد
.
شما برا ي يك لحظه تصور كنيد الان زمان محمد رضا شاه بود ويا اكبر شاه ناكام و بوش براي ملاقات رسمي به ايران امده بود و چنين عمل تروريستي هم انجام شده بود و وي اين حرفها را زده بود. شك نكنيد كه بعضي از اقايان علما مانند خزعلي مي گفتند
“ آقا “ به خواب جورج امده كه اين گنبد فرزند ما را تعمير كن. انوقت ديگه حتي لشگر محافظان بوش هم نمي توانستند جلوي خيل ساده انديشان و زود باوران را بگيرند كه مي خواستند تكه اي از پيرهن جورج را براي تبرك داشته باشند.

واقعا جورج بوش چه چيزي كمتر از محمد رضا شاه دارد كه بعد از جريان ترور در كاخ مرمر د ركتابش مي نويسد من كمر بسته “امام رضا “ هستم .

در هر حال اين جورج بوش بايد كمي درس سياست و دين داري را از انگليس ياد بگيرد و بي خودي فرصت ها را از دست ندهد.

واما از طنز گذشته بايد به اين اقاي بوش گفت آقا شما و لشگريانتان كه عراق را اشغال كرديد عامل نا امني هستيد و تمامي مسوليت كشتارها در وحله اول به عهده شماست. و اين خط اختلاف شيعه و سني هم خط تاريخي دولت فخيمه انگليس هست ولي از انجائي كه توسط ابو مو سي زرقاوي شا گرد بن لادن كه فعاليتش بسيار مشكوك هست رهبري ميشود بنظرنمي ايد كه بدون اطلا ع نو محافظه كاران آمريكا باشد.
راستي چگونه مي شود حسن نيت بوش را باور كرد وقتي كه انان حاضرند ميلياردها دلار برا ي عمليات نظامي
در عراق و يا ايران خرج كنند ولي براي دموكراسي در ايران تنها 75 ميليون دلار هزينه م يكنند يعني هر ايراني كمتر از يك دلار در حاليكه نقشه دارند كه ميلياردها نفت ايران را مانند نفت عراق به چپاول ببرند.

تفرقه سلاح استبداد و استعمار

چه كسي است كه نداند در طول تاريخ سني و شيعه ،‌مسيحي و مسلمان و يهودي كه مشگل همزيستي مسالمت آميز نداشته اند مگر اينكه كه سياست دخالت كرده باشد و يا دست راستي هاي مذهبي از هر نوعش ( مسيحي مانند بوش ،‌مسلمان مانند مصباح يزدي و احمدي نژاد ويهودي ازنوع شارون و ناتينياهو )‌خواسته اند از باورهاي مذهبي مردم براي مقاصد سياسي شان سو استفاده كنند. انها با صدور فتوا ها مردمان زحمتكشي را كه تا بحال با كسي دعوا هم نكرده اند به كشتن همسايگانش تحريك مي كنند. نمونه اخير ان كشتن مسيحيان توسط مسلمانان در نيجريه و تلافي مسييان با كشتن مسلمانان ميباشد.
ايا مي توان شك كرد كه تخريب قبر امامان شيعه كه بازديد كنندگان ان اغلب ا زحمتكش ترين و فقير ترين اقشار مردم عراق هستند و نيز تخريب مساجد اهل سنت به تلافي ان تنها به نفع نيروهاي اشغالگر و متحدان انان كه بدنبال بحران هستند ،‌باشد ؟
آيااين خط همان همسوئي با خط تخريب حسينيه دراويش گنابادي ها در قم نيست ؟

سكوت خطرناك روشنفكران غير ديني
من روي سخنم با نيروهاي ضد مذهب نيست م يتوان دنباله انان را در خط بحران ساز جهاني ديد
مي توان دينداران را نفي كرد انان را در كل ارتجاعي دانست. ولي نمي توان تفكر و باوري را بزور عوض كرد روشنگري كار مستمر و طولاني است . انان كه از ادامه حكومت جمهور ي اسلامي و دافعه شديد ان در بين مسلمانا ن ايران و نيز دافعه اسلام در غرب ابراز شادماني مي كنند نبايد يك نكته را فراموش كنند اگر انچنان كه مي گوئيد با علم و تاريخ آشنا هستيد چرا از تجربه كشتار يهوديان در دوران فاشيستها عبرت نمي گيريد ؟ فاشيستها ابتدا از يهوديان شروع كردند و لي بعدا به كمونيستها و روشنفكران رسيدند .بهاي سكوت ان دوران را نسل هاي بعد ان كشورها مادي و معنوي مي پردازند وتلفات انساني اش را مردم محروم فلسطين .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هنوز هم اين شرم تاريخي برپيشاني كشورهائي مانند اتريش و‌المان هست و خواهد ماند.
كشتار دگر انديشان و مخالفان كه ما جرئي از مجموعه قربانيان ان هستيم بدون زمينه سازي و در دام افتادن نيروهاي مترقي در تله ممكن نبود.

.
سكوت بسياري از جريانات چپ و روشنفكران غير ديني در جريان كاريكاتورهاي حضرت محمد نشان مي دهد كه ما هنوز ازتجربه خون الود و دردناك انقلاب 57 درس نگرفته ايم ؟ و هنوز به ان رشد فكري نرسيده ايم كه از حق دفاع كنيم . زيرا هر كسي كه الفباي سياست را بداند مي داند كه حركت روزنامه دانماركي يك حركت سياسي بود زيرا در كجاي دنيادر يك كشور آزاد پر تيراژترين روزنامه با استناد به آزادي بيان بر عليه يك جمعيت 2% مهاجرحاشيه نشين افشاگري ميكند. در حالي كه اصل آزادي بيان براي دفاع از حق ان اقليت هست در برابر اكثريت و دولت.
مانند اينكه پرتيراژترين روزنامه تهران بر عليه مهاجران افغان كه بيشتر اهل سنت هستند مطلبي حتي بد رستي بنويسد چه كسي شك دارد كه بايد شاهد هجوم نا آكاهان بر عليه اين قربانيان جنگ باشيم.

سكوت نيروهاي روشنفكري غير ديني و بي عملي روشنفكران ديني عملا صحنه سياسي را به دست راستي ترين نيروهاي مذهبي در سطح جهان دادو انها را متحد كرد.

سكوت اين نيروها در جنايت عليه مسلمانان يعني سكوت بر نقض حقوق بشر. مترقي بودن تفكرات در جريان پروشه عملي در ازتباط با مردم و حاكميت هست كه مشخص مي شود نه با نمره دادن خودمان .
.
. انان كه كشته مي شوند انها ئي نيستند كه دستور كشتار مي دهند بلكه قرباينان مضاعف جهل و سو استفاده هاي سياسي براي رسيدن به منافع غير مشروع حاكميت هست.
با سكوتمان جاده صاف كردن بحران سازهاي جهاني نشويم. به انسانيت بينديشم تا در برابر وجدان تاريخ آسوده باشيم.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آقاي بوش ما را به خير تواميد نيست شر مرسان، سعيد سلطانپور' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016