جمعه 5 اسفند 1384

امداد هاي غيبي و آب گل آلود، بيژن صف سري

بيژن صف سری
تنها امداد غيبي كه تاكنون ما را از گزند تبعات چنين اظهارات و عملكرد هاي ناشي از ديپلماسي بد فعلا محفوط داشته وقوع اتفاقاتي چون ماجراي كاريكاتورهاي توهين آميز و خاصه وقايع تاسف برانگيز تخريب مرقد امامان دهم و يازدهم شيعيان در سامره عراق بوده است كه در چنين فرصت هاي پيش آمده با در هم آميختن دو مسئله مجزا از هم معضل هسته اي كه به اصطلاح پروژه ملي هم خوانده مي شود با مسئله هتك حرمت و توهين به مقدسات اسلام، آب را گل آلود كرده تا بلكه راه حلي براي فرار از بن بست خودخواسته هسته اي پيدا شود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آنان كه معضل پرونده هسته اي ايران را دنبال مي كنند به ياد دارند كه بعد از تغيير تيم مذاكره كننده پرونده هسته اي ايران، حسن روحاني رئيس تيم مذاكره كننده دوران رياست جمهوري خاتمي به ديدار احمدي نژاد رئيس جمهور تازه بر سر كار آمده مي رود تا ضمن در اختيار قرار دادن تجارب گفتگوي دو ساله خود با دنياي كه مخالف بهره وري ايرانيان از تحفه انيشتن هستند، موارد حساس در روند پيگيري مذاكرات را به دولت جديد ياد آور شود؛ اما نتيجه اين ديدار آنچنان كه در خبرها به نقل از روحاني منتشر شد بسيار مايوس كننده و در عين حال وحشت آور بود، چرا كه رئيس جمهور تازه كار بعد از پرسش هايي در خصوص سير مذاكرات انجام شده تا آن زمان، از مدير قبلي تيم مذاكره كننده مي پرسد اگر از اين پس روند مذاكرات را تغيير دهيم و تنها بر خواسته خود اصرار ورزيم چه خواهد شد؟، كه گفته مي شود آنگاه احتمال خطر هايي چون تحريم و جنگ مي رود كه مغاير با منفعت ملي ما و جهان خواهد بود اما رئيس جمهور، شانه اي بالا انداخته و مي گويد، مهم نيست. انتشار اين گفتگو و نقل قول هايي كه در باره اين ديدار در بين مردم منتشر شد در همان زمان زنگ خطري را براي ايرانيان به صدا در آورد كه امروز پژواك آن را با به بن بست رسيدن مذاكرات و در آستانه تحريم و جنگ قرار گرفتن مام وطن به گوش مي رسد.

نقل است در بغداد دزدي را به دار آويخته بودند، "جنيد" برفت و پاي او بوسه داد، از او دليل آن كار پرسيدند كه گفت: هزار رحمت بر وي باد كه در كار خود، همت بسيار داشت تا بدانجا كه سر بر سر اين كار نهاد" حال حكايت دولت تازه بر سر كار آمده اين كهنه ديار است كه تاكنون از سر همتي والا عاقبت جهاني را بر عليه اين كهنه ديار بسيج كرده و در آستانه جنگ قرار داده است، با اين تفاوت كه نه يك سر، بلكه سرها بر سر اين كار به دار تحريم ها و جنگ مي كشاند. هر چند عاقلان و دانايان اين آب و خاك با نصايح و اندرزها و ايضا رفع و رجوع عملكردهاي ناشي از ديپلماسي بد، در پي رفع خطر از مام وطن بوده و در كوشش اند اما آش آنقدر شور است كه ديگر نه راه پس مانده است و نه راه پيش چرا كه در هر دو صورت آن كه بازنده است اصرار كنندگان به داشتن تحفه انيشتن براي ملتي است كه به نان شب خود محتاج است.

بيان تحريك آميز احساسات شخصي و يا موضع گيري هاي به دور از منافع ملي مانند طرح هولوكاست، از سوي رئيس دولت تازه كار، از جمله عوامل اجماع كشورهاي هر چند زورگو جهان بر عليه ايران است تا بدانجا كه يكي از معتبر ترين شبكه هاي خبررساني جهان چون سي ان ان براي اولين بار در طول سابقه اطلاع رساني خود هم اكنون براي جلب افكار عمومي جهان بر عليه ايران سخنراني هاي رئيس جمهور ايران را به طور مستقيم پخش مي كند.

و تنها امداد غيبي كه تاكنون ما را از گزند تبعات چنين اظهارات و عملكرد هاي ناشي از ديپلماسي بد فعلا محفوط داشته وقوع اتفاقاتي چون ماجراي كاريكاتورهاي توهين آميز و خاصه وقايع تاسف برانگيز تخريب مرقد امامان دهم و يازدهم شيعيان در سامره عراق بوده است كه در چنين فرصت هاي پيش آمده با در هم آميختن دو مسئله مجزا از هم معضل هسته اي كه به اصطلاح پروژه ملي هم خوانده مي شود با مسئله هتك حرمت و توهين به مقدسات اسلام، آب را گل آلود كرده تا بلكه راه حلي براي فرار از بن بست خود خواسته هسته اي پيدا شود. و از همين رو است كه گروهي بر اين باورند اگر چه وقايع اخير در كشور همسايه كه موجی از خشم و اعتراض شيعيان جهان را برانگيخته، عملي تنفرآميز و در عين حال تفرقه برانگيز مابين مسلمانان است، اما با اين همه، عامل موثري در كاهش فشارها عليه ايران از سوي كشورهاي آمريكا و انگلستان و فرانسه كه نيز از جمله متجاوزان به كشور همسايه عراق مي باشند خواهد بود چرا كه تا مدتي اين اشغالگران مشغول رتق و فتق ناآرامي هايي پيش آمده در آن كشور خواهند بود، لذا چند صباحي از افزايش فشارها و يا هر اقدامي عليه ايران باز خواهند ماند غافل آن كه اين خود نيز عاملي بر شدت فشارهاي بين المللي بر عليه ايران خواهد بود .

بيژن صف سري

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'امداد هاي غيبي و آب گل آلود، بيژن صف سري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016