سه شنبه 9 اسفند 1384

تفسیری کوتاه بر گزارش رئیس آژانس بین المللی اتمی، المیرا مرادي

Elmira2211@yahoo.ca


گزارش محمد البرادعی مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه 27 فوریه منتشر شد. گزارش البرادعی در مجموع بر این تاکید دارد که عملیات ممنوعه در سایت هایی که مورد بازرسی این آژانس قرار داشته است، دیده نمی شود و موردی که تخلفی باشد، گزارش نشده است. در گزارش یک نکتهء دیگر هم قید شده است و آن اینکه ایران در حال انجام تحقیقات در زمینه غنی سازی است.

با توجه به اینکه چنین گزارشی در مجموع می تواند مثبت تلقی شود و تا حدودی حاوی اخبار مسرت بخش برای مردم ایران است، باید امیدوار بود که این گزارش آنان را از مجازات تحریم اقتصادی توسط شورای امنیت برحذر دارد. در همین مدت کوتاه که اخباری چون محاصره اقتصادی و یا حمله نظامی آمریکا به ایران پخش شده است، فشارهای اقتصادی فزاینده ای بر مردم کشورمان وارد گشته است که از آن جمله می توان از چند برابر شدن قیمت اقلام اساسی و مورد نیاز مردم و یا ناپدید شدن و ذخیره شدن برخی مواد برای فروش سودجویانه در زمان محاصره اقتصادی و همچنین فرار سرمایه و پس اندازهای حتی اندک به کشورهای همسایه نام برد.

مسئله پراهمیت دیگر، سیاست های آمریکا پس از این خواهد بود. آمریکا که در این مدت تلاش داشت با انواع دسیسه ها، در حذف حقوق مردم ایران قدم بردارد و با بهانه قرار دادن مسئله هسته ای ایران، جامعه بین المللی را برای «محاصره اقتصادی ایران» و یا حمله موضعی به ایران آماده کند،اینک بنظر می رسد که با گزارش اخیر رئیس آژانس اتمی، مشکلاتی را بر سر راه اهداف اصلی خود، مبنی بر دستیابی به منابع نفت و گاز ایران، ببیند. گرچه آمریکا هنوز امید دارد که بتواند با گوشه ای از گزارش البرادعی مبنی بر اینکه ایران به تحقیقات خود در زمینه غنی سازی ادامه می دهد، کماکان راه را برای اعمال فشار خود باز نگهدارد.

به این جهت اقشار و گروههای مردمی می بایستی که مقامات جمهوری اسلامی ایران را وادار نمایند که از هر گونه تشنج و یاابهام آفرینی در مقوله انرژی هسته ای دست بردارند و تنها تا جایی که حقوق بین الملل در این زمینه به ایران اجازه می دهد، دنبال فن آوری هسته ای باشند. چرا که در طی این سالها شاهد بوده ایم که با توجه به خصلت تهاجمی امپریالیسم آمریکا و علیرغم حقوق قانونی ملت ما، ابهام آفرینی و یا مواضع تشنج آفرینانه، رفتارهای تعرض آمیز و غیر قانونی آمریکا را مشروعیت بین المللی بخشیده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مقامات جمهوری اسلامی ایران در عین حال باید بدانند که شعار« جنگ نعمت الهی است» اگر می توانست در ابتدای انقلاب دست آنان را در تعرض به حقوق اجتماعی و آزادی های مردم باز گذارد، و پیشبرد سیاست های ضد دمکراتیک را سهل و آسان نماید،اما پس از گذشت بیست و پنج سال، جامعه به آن حد از بلوغ سیاسی رسیده است که منکر « نعمت» هایی از این دست شود.
این مقامات باید بدانند که گرچه مردم ایران بنا بر حفظ حریم خانه از تعرض خارجی، قبلا دست به دفاع زده اند و باز هم خواهند زد، همواره این امکان هست که پس از «دفاع مقدس» دست به پاکسازی خانه هم بزنند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تفسیری کوتاه بر گزارش رئیس آژانس بین المللی اتمی، المیرا مرادي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016