سه شنبه 16 اسفند 1384

قطعنامه تجمع روز جهاني زن در تهران: خواهان حکومتي دمکراتيک و سکولار هستيم، ادوار نيوز

ادوار نيوز : قطعنامه تجمع روز جهاني زن كه قرار است 17 اسفند در پارك لاله تهران برگزار شود از سوي «انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران » به ادوار نيوز ارسال شده است كه متن كامل آن را در ادامه مي خوانيد :

آن كس كه در خود پيروز شد
خصم را مغلوب خواهد كرد!

زنان و جوانان ايران زمين

روز 8 مارس فرا رسيد ، روزي كه زنان سراسر دنيا آنرا به عنوان روز كسب آزادي براي زنان جهان ، گرامي ميدارند . در اين روز در كشورهاي مختلف ، به زنان هديه داده ميشود و به آنان تبريك ميگويند و اين روز را به جشن ملي تبديل ميكنند و زنان را ، بخاطر استقامت و فعاليت هر چه بيشتر مي ستايند.
همانطور كه امسال شاهد بوديد در سراسر جهان زنان در حال به دست گرفتن قدرت سياسي و اجتماعي هستند. زنان به دليل پتانسيل و انرژي هاي متكاثف ميتوانند ، با صلابت و پايداري ، اهرمهاي سياسي و مديريت جامعه را به دست گرفته و راه پيشرفت را براي جوانان و كودكان و همه آحاد مردم در كنار خويش، هموار كنند. و در حال حاضر دنيا به اين حقيقت چشم گشوده است كه زنان، پيام آوران آينده اي روشن براي ملت خويش ميباشند. و در جوامع پيشرفته بكارگيري بهترين مديريتها به وسيله زنان اعمال ميگردد . حال ديگر جهانيان راه و رسم پيشرفت اقتصادي - اجتماعي و سياسي را در بكارگيري پتانسيل زنان جستجو ميكنند.

درست در نقطه مقابل اين نگرش در دنياي متمدن ، كشور اسير ما ايران قرار گرفته است . اكنون حاكمان وقت ، زنان را به مثابه اسرا و غنائم جنگي مينگرند . طوري كه به راحتي نواميس و دختركان معصوم ما را در بازارهاي حاشيه خليج به فروش ميرسانند و يا آنان را در خانه يي كه دستان كارگزاران نظام پشت آن پنهان شده، به بردگي جنسي وا ميدارند .
در نظام ولايت فقيه قانوني تصويب شده، كه بنا بر آن ، كودكاني كه در رابطه هاي نامشروع و ازدواج موقت بوجود آمده اند ، پدر هيچ مسئوليتي در مقابل آنان نخواهد داشت! و اكنون اغلب اين كودكان شناسنامه ندارند. آري در چنين نظامي انسانها و بطور خاص زنان و كودكان، به مثابه ابزاري براي حاكمان وقت محسوب شده و از مينيمم حقوق انساني برخورد نيستند! در اينجاست كه مردسالاري آنهم به عريانترين و خشن ترين شكل ممكن خودنمايي ميكند و نظام حاكم آنرا ترويج مي نمايد . و مردان را صاحبان روح و جسم زنان و كودكانشان قلمداد ميكنند. در حالي كه خداوند انسانها را برابر آفريده و همانطور كه در قرآن نيز آمده : بين زن و مرد فرقي نيست بجز در اراده و ايمانهايشان. پس خون و نفس آنان هم برابر است و تعلق به جنس مخالف ندارد.

در همين راستا ميتوان اين تبعيض جنسي را در تمامي زمينه ها به چشم ديد ، از حق حضانت فرزندان ، تا حق آزادي پوشش ، و از حق كارمساوي در برابر حقوق مساوي با مردان ، تا حق طلاق و ....
بنابراين اين دستگاه و نگرش زن ستيزانه را نميتوان تغيير داد الا اينكه نظام حاكم بر آن تغيير كند.
ما در اينجا اعلام ميداريم كه :

1. ما زنان ايران زمين خواستار برقراري حكومتي منبعث از آرا آزاد مردم ايران هستيم با حكومتي دمكراتيك و سكولار.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

2. ما خواستار حقوق مساوي در همه پهنه هاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي با مردان هستيم.

3. ما خواستار لغو كليه مجازاتهاي وحشيانه عليه زنان ايراني ، از جمله سنگسار ، اعدام و شلاق هستيم.

4. ما خواستار به رسميت شناخته شدن حق انتخاب كردن و انتخاب شدن ، حق انتخاب آزادي پوشش ، حق انتخاب آزاد شغل و حق طلاق و ... هستيم.

5. ما خواستار جامعه اي صلح جو و عاري از سلاح اتمي مي باشيم.

آزادي جامعه = آزادي زنان

د رجامه شیخ گشت پنهان شیطان
تا بلکه بگیرد انتقام از انسان
درجامه هرشیخ ببین شیطانی
هشدار ! که بس گرگ شود چوپانی
چون چشم ببندی به حقایق بینی
درآتش مکر سوخته، خلقانی!

Copyright: gooya.com 2016