چهارشنبه 23 فروردین 1385

جلسه‌ بازپرسي محمدرضا خاتمي به وقت ديگر موكول شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

جلسه‌ي بازپرسي محمدرضا خاتمي، دبيركل جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي كه بنا بود طي هفته‌ي جاري در شعبه‌ي ششم بازپرسي دادسراي كاركنان دولت برگزار شود، به وقت ديگري موكول شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا خاتمي صبح امروز به همراه وكيلش به شعبه‌ي ششم دادسراي كاركنان دولت مراجعه كرد كه به دليل حضور نداشتن بازپرس شعبه، وقت بازپرسي اين پرونده به زمان ديگري موكول شد.

پيش از اين دليل احضار محمدرضا خاتمي اظهاراتش در تحصن مجلس ششم عنوان شده بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جلسه‌ بازپرسي محمدرضا خاتمي به وقت ديگر موكول شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016