سه شنبه 26 اردیبهشت 1385

بي‌نياز از هر گونه توضيحي! احمد زيدآبادي، روز آنلاين

«مسئولان محترم كشورمان اكنون بايد به اين نتيجه بديهي رسيده باشند كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در روندي كه در پيش گرفته است، سرانجام – و به يقين – پرونده هسته‌اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل مي‌فرستد. بنابراين به قول شهيد مدرس – در پاسخ به اولتيماتوم روس – چرا از ترس مرگ خودكشي كنيم؟»
(يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري 24/اسفند/ 1382)
«پيش از اين نيز با استناد به شواهد و قرائن و اسناد و نمونه‌هاي غيرقابل ترديد تاكيد كرده بوديم كه بدون كمترين ترديد، آمريكا و متحدانش با سلطه‌اي كه بر آژانس دارند، سرانجام پرونده هسته‌اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل خواهند برد.»
(يادداشت كيهان به قلم حسين شريعتمداري 16/فروردين/1383)
«ولي ما يقين داريم و بارها نيز در كيهان اعلام كرده‌ايم كه آژانس تحت فشار آمريكا و متحدانش پرونده ايران را نهايتا به شوراي امنيت سازمان ملل مي‌برد.»
(ياداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري 7/ارديبهشت/1383)
«شريعتمداري در ادامه، ارسال پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت را يك تهديد توخالي دانست و گفت: ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت تاكنون به عنوان يك تهديد توخالي مطرح بوده است.»
(روزنامه كيهان 8/شهريور/1383)
«آمريكا و متحدانش مي‌دانند كه ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به معناي حذف و كنترل و نظارت بر چرخه فن‌آوري هسته‌اي ايران است و ناگفته روشن است كه تحت هيچ شرايطي حاضر به از دست دادن اين «اهرم» نيستند. بنابراين مسئولان كشورمان بايد احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را از ميدان محاسبات خود در چالش هسته‌اي اخير خارج كنند.»
(يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري 22/شهريور/1383)
«اما نكته در خور توجه اينكه اساسا آمريكا و متحدانش در پي ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نيستند.»
(يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري 29/شهريور/1383)
«تهديد آمريكا و اتحاديه اروپا در باره ارسال پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت يك تهديد توخالي بوده و هست.»
(يادداشت كيهان به قلم حسين شريعتمداي 26/مهر/1383)
«تهديدي هم كه براي ارجاع پرونده ما به شوراي امنيت وجود دارد صرفا يك تهديد محض است.»
(روزنامه كيهان به نقل از حسين شريعتمداري 14/فروردين/1384)
«پرونده هسته‌اي ايران اساسا قابل ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل نيست و نبايد از اين شمشير داموكلوس كه به فراز سرمان گرفته و با آن تهديدمان مي‌كنند كمترين دغدغه‌اي داشته باشيم.»
(يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري 19/مرداد/1384)
«اساسا ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل منتفي است.»
(روزنامه كيهان به نقل از حسين شريعتمداري 23/مرداد/1384)
«آنچه نبايد از نگاه تدوين كنندگان طرح پيشنهادي دور بماند اين كه بر اساس اخبار و گزارش‌هاي موثق و اظهارات نه چندان پيچيده مقامات رسمي و تحليل‌گران غربي، آمريكا خود به شدت از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بيم دارد و نگاهي به مواضع اخير مقامات آمريكايي به وضوح از اين نكته حكايت مي‌كند.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

(يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري 7/مهر/1384)
«شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همانگونه كه از قبل پيش‌بيني كرده بوديم، گزارش اخير البرادعي در باره فعاليت هسته‌اي ايران را – بدون صدور قطعنامه – به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد.»
(يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري 20/ اسفند/1384)
«كيهان از مدتها قبل، شرايط كنوني را پيش‌بيني كرده و اين پيش‌بيني از آنجا كه مستند و بر پايه شواهد و قرائن موجود بود، امروزه به واقعيت پيوسته. پيش از اين نيز در تمامي موارد – بدون استثناء- پيش‌بيني‌هاي كيهان تحقق يافته بود.»
(ياداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري 3/مهر/1374)
فاعتبروا يا اولي‌‌لابصار!‌

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بي‌نياز از هر گونه توضيحي! احمد زيدآبادي، روز آنلاين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016