پنجشنبه 4 خرداد 1385

"انقلاب فرهنگي" تدريجي در دانشگاه ها، تصفيه استادان جديد در دستور کار، روزآنلاين

حسن موحد

با تغيير مديريت دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، اخباري مبني بر در دستور کار قرار داشتن تصفيه ساير استادان دگرانديش و اصلاح طلب اين دانشكده به گوش مي رسد.

پيشتر عهده دار سمت رياست دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس دكتر مسعود غفاري (عضوهيات علمي گروه علوم سياسي اين دانشكده ) بود كه بر اثر فشارهاي وارده مجبور به استعفا شد و به جاي وي حجت الاسلام اكبريان از شاگردان آيت الله مصباح يزدي منصوب شده است. دكتر حاتم قادري، دكتر آغاجري، دكتر محسن كديور و دكتر محمد علي حاضري از اساتيدي هستند که گفته مي شود در فهرست تصفيه روساي جديد دانشکده قرار دارند. همچنين گفته مي شود که در ساير دانشگاه ها نيز استادان اصلاح طلب ديگري همچون دكتر هادي خانيكي، دكتر مرديها، دكتر جواد كاشي در نوبت حذف قرار گرفته اند.

در همين راستا، به گزارش برخي منابع به زودي پرونده قضايي دكتر محمد محمدي گرگاني، رييس گروه حقوق بشر دانشكده حقوق دانشگاه علامه طباطبايي نيز به جريان مي افتد، تا نامبرده با اين بهانه از رياست گروه حقوق بشر خلع شده و متعاقبا چنين واحدي (حقوق بشر) نيز از مچموعه دروس دانشگاه حذف شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در هفته اي كه گذشت، دكتردروديان، دكترآشوري، دكتر رييس طوسي، دكتر ساعي، دكتر صفايي ودكتر عراقي، از اعضاي هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، به طرز غير مترقبه اي، قبل از پايان ترم وامتحانات، وبدون جايگزين شدن استاداني در حد صلاحيت آنان، باز نشسته شدند.

گفتني است که چندي پيش، نشريه "صبح صادق" وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بر لزوم راه افتادن يک "انقلاب فرهنگي" ديگر در دانشگاه ها تاکيد کرده بود.

Copyright: gooya.com 2016