چهارشنبه 10 خرداد 1385

مديرعامل اسبق خبرگزاري ايرنا به اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، هجو و افترا، به پرداخت جزاي نقدي محكوم شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

فريدون وردي‌‏نژاد، مدير عامل اسبق خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) از سوي شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به پرداخت دوازده ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شش ماه حبس در حق دولت محكوم شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، قاضي حسينيان پس از برگزاري جلسه محاكمه وردي‌‏نژاد، با توجه به دفاعيات وي و نيز محتويات و مستندات پرونده، مدير عامل اسبق خبرگزاري ايرنا را به پرداخت 12 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شش ماه حبس در حق دولت محكوم كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اتهامات وردي‌‏نژاد در اين پرونده، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، هجو و افترا و شاكيان وي قرار‌‏گاه ثارالله، مدير مسوول نشريه يالثارات، مدير شبكه سحر، مدير عامل وقت شركت سايپا، مدير كل قوانين امور حقوقي ناجا و نماينده اسبق دماوند و فيروزكوه عنوان شده بود.
جلسه محاكمه مدير عامل اسبق خبرگزاري ايرنا روز بيست و پنجم ارديبهشت ماه سال جاري در شعبه مزبور برگزار شده بود.

Copyright: gooya.com 2016