شنبه 26 اسفند 1385

نامه احمد باطبی در خصوص اظهارات گروه جندالله

نمی توان به نام آزادی کسی، حقوق انسانی و آزادی ديگران را سلب کرد

اخيرا خبری منتشر گرديده است مبنی بر گروگان‌گيری جديدی از گروه جند الله و ظاهرا اين گروه در مصاحبه تلويزيونی در تاريخ ۱۵/۱۲/۸۵ اعلام نموده‌اند که در صورت آزادی برخی از زندانيان سياسی از جمله اينجانب اقدام به آزادی گروگان‌ها خواهند نمود.
از آنجا که من اساسا به مبارزه مسلحانه اعتقاد نداشته و اقداماتی نظير گروگان‌گيری را در زمره تحرکات تروريستی می‌دانم لذا اقدامات فوق را تأييد ننموده و اعلام می‌دارم که از نظر من شأن انسانی نوع بشر، صرف‌نظر از هر گونه اعتقاد، وابستگی و جهت‌گيری فکری با هم برابر بوده و احترام و رعايت حقوق انسانی وظيفه بلاترديد تمامی کسانی می‌باشد که مدعی آزادی‌خواهی هستند و بی‌شک آزادی و تامين حقوق انسانی کسی به شرط ضايع شدن حق انسانی ديگر از انصاف به دور بوده و با ماهيت آزادی و حقوق بشر منافات دارد.

احمد باطبی
زندان اوين
۲۳/۱۲/۸۵

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه احمد باطبی در خصوص اظهارات گروه جندالله' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016