پنجشنبه 31 خرداد 1386

تصاوير تازه شريعتی در سيما از کجا آمده است؟ پاسخ‌های محمد هاشمی به آفتاب

آفتاب ـ‌ مهدی نياکی: رئيس اسبق سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی تأکيد کرد «در صدا و سيمای جمهوری اسلامی پس از انقلاب هرگز حساسيت و منعی درباره پخش تصاوير يا صدای دکتر علی شريعتی وجود نداشته است».

محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی آفتاب در آستانه سی‌امين سالروز درگذشت دکتر علی شريعتی و پخش تصاويری جديد از وی در صدا و سيمای جمهوری اسلامی درباره دليل عدم استفاده از اين آرشيو در سال‌های گذشته و به ويژه در زمان مديريت خود گفت: «در راديو و تلويزيون قبل از انقلاب که هيچ آرشيوی از صدا و تصاوير شخصيت‌های انقلابی و مبارز وجود نداشت. اينها بيشتر در اداره ساواک و در قالب اسناد موجود بود. در اينگونه موارد معمولا خانواده‌ها مراجعه می‌کنند و حتی درباره دکتر بهشتی و شهيد مطهری نيز چنين بود. صدا و سيما در اين خصوص آرشيو تکميلی در اختيار نداشت».

وی افزود: «ما عکس‌ها و تصاويری از شريعتی در اختيار نداشتيم. تا آنجا من به خاطر دارم اين طور بود. ايشان مدتی پيش از انقلاب و در لندن مرحوم شد. کانونی بود به نام حسينيه ارشاد که سخنرانی‌های وی را به صورت صوتی تکثير می‌کرد. راديو نيز بنا به مناسبت‌های ويژه مانند سالروز درگذشت ايشان و يا ساير مناسبت‌ها پس از انقلاب آنها را پخش می‌نمود».

هاشمی ادامه داد: «من به ياد دارم که سخنرانی‌هايی از شريعتی با عنوان «فاطمه فاطمه است» و يا «پدر، مادر،‌ ما متهميم!» و ... از صدای جمهوری اسلامی پخش شد. اما چون سخنرانی‌های ايشان طولانی مدت و گاهی حدود سه ساعت يا بيشتر بود، مسئولين ذيربط در راديو آنها را تلفيق و خلاصه می‌کردند و بخشی از آن را پخش می‌کردند. از اين منابع که در اختيار صدا و سيما گذاشته می‌شد در مناسبت‌ها استفاده می‌کرديم».

وی افزود: «امسال سی‌امين سالروز درگذشت شريعتی است و ظاهرا برنامه‌هايی تدارک شده و مجسمه‌ای از چهره وی پرده‌برداری می‌شود».

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رئيس صدا و سيمای جمهوری اسلامی در زمان حيات حضرت امام درباره عدم پخش تصاوير و صدای شريعتی در طی ساليان اخير و دليل اين امر گفت: «هيچ منعی در اين باره وجود نداشت. حتی در سال‌های حوالی ۶۱ بود که من تازه به صدا و سيما رفته بودم به مناسبت سالروز درگذشت ايشان ما چون از شريعتی تصاوير و صدای فراوان نداشتيم از شخصيت‌های برجسته سياسی – مذهبی نظير مقام معظم رهبری، برخی از علما، پدر بزرگوار ايشان و برخی رجال سياسی خاطره و صحبت‌هايی ضبط کرديم و در واقع برنامه‌سازی کرديم تا به مناسبت سالروز درگذشت او پخش کنيم. محصول آنها يک کار آرشيوی مناسبتی شد که اکنون هم بايد موجود باشد».

هاشمی اضافه کرد: «بنيادی برای انتشار آثار شريعتی به مسئوليت فرزندش تشکيل شده و احتمالا تصاوير جديدی را که امسال صدا و سيما پخش کرده از اين ناحيه در اختيار آنها قرار گرفته و با دوربين‌های آماتوری گرفته و پخش شده است».

وی در پايان تأکيد کرد: «صدا و سيمای جمهوری اسلامی هرگز هيچ حساسيت و منعی برای استفاده از تصاوير يا صدای شريعتی يا مطالب مربوط به او نداشته است. بلکه در اوايل انقلاب آرشيوی از اين شخصيت‌ها موجود نبوده و علاقمندان و خانواده‌های ايشان مطالبی را که در اختيار داشتند بعضا در اختيار صدا و سيما قرار می‌دهند».

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تصاوير تازه شريعتی در سيما از کجا آمده است؟ پاسخ‌های محمد هاشمی به آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016