جمعه 26 مرداد 1386

اطلاعيه جبهه متحد کُرد در باره درگذشت بهاالدين ادب و برگزاری مراسم خاکسپاری وی

باز فاجعه ای مردم کرد را سوگوار کرد

« پايان زندگی هر کس به مرگ اوست
جز مرد حق که مرگ وی آغاز دفتر است»

زنده ياد مهندس بها الدين ادب ، يکی از بنيان گزاران و پيشگامان «جبهه متحد کرد » ، خدمتگزار صديق مردم ، پشت و پناه ستمديدگان ، يار و ياور زحمت کشان و سازندگان و کارآفرينان ، مهندسی شايسته و خلاق ، سياست مردی از تبار پاکان ، نماينده آگاه و شجاع مردم کرد در دو دوره مجلس شورای اسلامی ، زندگی را بدرود گفت . ياد اورا گرامی می داريم و راهش را خستگی ناپذير می پوييم .

جبهه متحد کرد
تهران ۲۵/۵/۱۳۸۶


مراسم تشييع به سوی سنندج در ساعت ۰۰/۰۷ جمعه ۲۶/۵/ ۱۳۸۶ از مقابل منزل آن مرحوم واقع در خيابان آفريقای شمالی ، کوی الهيه ، کوچه گلپاد ، شماره ۱۲ .
مراسم خاکسپاری در ساعت ۰۰/۱۰ شنبه ۲۷/۵/۱۳۸۶ در سنندج .
مراسم پرسه در تهران روز يکشنبه ۴/۶/۱۳۸۶ ساعت ۳۰/۱۴ تا ۳۰/۱۷ در مسجد نور واقع در ميدان فاطمی

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه جبهه متحد کُرد در باره درگذشت بهاالدين ادب و برگزاری مراسم خاکسپاری وی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016