دوشنبه 26 فروردین 1387

زينب پيغمبرزاده به دو سال حبس تعليقی محکوم شد، اميرکبير


خبرنامه اميرکبير: شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب اسلامی زينب پيغمبرزاده، دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران، را به دو سال حبس تعليقی محکوم کرد. اين حکم دهم فروردين ماه به وی ابلاغ شده است.

به گزارش خبرنامه اميرکبير، زينب پيغمبرزاده پيش از اين نيز به دليل فعاليتهای دانشجويی، ۲ ترم از تحصيل محروم بود. وی مجددا به کميته انضباطی دانشگاه نيز احضار شده است.

پيغمبرزاده که در اسفند ۸۵ همراه سی و دو نفر از فعالين زن مقابل دادگاه انقلاب بازداشت شده بود، در آذرماه گذشته به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنيت کشور محاکمه شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جالب آن که تاکنون به موجب احکام صادره برای برخی از فعالين زن که در روز ۱۳ اسفند ۸۵ مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده بودند، اين افراد از اتهامات انتسابی به طور کامل تبرئه شده اند، اما برای برخی ديگر، از جمله زينب پيغمبرزاده، در خصوص همين اتهام احکام سنگين حبس صادر می شود. زينب پيغمبرزاده از فعالين کمپين يک ميليون امضا و عضو کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زينب پيغمبرزاده به دو سال حبس تعليقی محکوم شد، اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016