دوشنبه 30 اردیبهشت 1387

سخنگوی دولت: وزير جديد کشور پس از رسميت پيدا کردن مجلس هشتم معرفی می‌شود، ايسنا

الهام، سخنگوی دولت، در حاشيه مراسم توديع و معارفه‌ وزير کشور و سرپرست جديد اين وزارتخانه، در پاسخ به اين سوال که علت تغيير وزير کشور چه بوده و آيا اين تغييرات ادامه دارد؟ گفت:« نه ثبات، نه تغيير هيچ‌کدام اصالت ندارد و آن‌چه که اصالت دارد کار و انجام وظيفه و خدمت به نحو مطلوب و شايسته است.»

به گزارش ايسنا،وی گفت:« در واقع آن‌چه که مهم است پی‌گيری آرمان‌های نظام و اهداف دولت و تعهدی که دولت به مردم در راستای خدمت داده است، می‌باشد.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

الهام در پاسخ به اين سوال که وزير کشور جديد را کی معرفی می‌کنيد؟ گفت: « مجلس هشتم رسميت پيدا کند وزير معرفی می‌شود.»

وی در پاسخ به اين سوال که آيا احتمال تغيير شما نيز وجود دارد؟ گفت:« هر چيزی ممکن است.»

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنگوی دولت: وزير جديد کشور پس از رسميت پيدا کردن مجلس هشتم معرفی می‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016