جمعه 10 خرداد 1387

سخنگوی دولت: اتکا به اقتصاد نفتی ۱۷ درصد کاهش يافته است، ايسنا

سخنگوی دولت گفت : در دو سال گذشته اتکا به منابع نفتی در اقتصاد کشور ۱۷ درصد کاهش يافته است.

به گزارش ايسنا از همدان ، غلامحسين الهام در مراسم توديع ابراهيم کارخانه‌ای، نماينده مردم همدان در مجلس هفتم در اين شهر افزود: دولت سعی دارد با کاهش اتکا به منابع نفتی ، اتکا به منابع مالياتی را در اقتصاد افزايش دهد .

وی درباره برداشت اساسی از حساب صندوق ذخيره ارزی نيز اظهار کرد : بر اساس قانون بايد ۵۰ درصد از منابع اين صندوق در راستای توليد هزينه و به سرمايه تبديل شود و دولت نهم مفتخر است که اعتبار صندوق ارزی را برای توليد به بخش خصوصی تزريق کرده است .

الهام خاطرنشان کرد : رشد دو برابری در سرمايه‌گذاری‌های جديد از جداشدن اقتصاد کشور از اتکا به منابع نفتی نشان دارد.

او تصريح کرد : اين برداشت منابع در راستای سرمايه‌گذاری در بخش خصوصی است.

الهام تاکيد کرد : با توسعه بخش خصوصی بايد به مردم فرصت داد تا در اقتصاد کشور سهيم باشند.

وزير دادگستری هم‌چنين با اشاره به کاهش هزينه‌های دولت افزود: افتخار دولت نهم کاهش هزينه‌هاست و منحنی رشد بودجه در دولت نهم منفی است.

وی در عين حال گفت: با کاهش هزينه‌های جاری توسط دولت ، منحنی بودجه عمرانی حرکت رو به رشدی داشته است.

الهام در ادامه ايجاد اشتغال را در رشد معنوی جوانان موثر دانست و خاطرنشان کرد: در راه رسيدن به توليد و ايجاد اشتغال تورم هم به وجود می‌آيد و نبايد نگران بود؛ چرا که اين مسير در راستای تقويت توليد و اشتغال است.

سخنگوی دولت در ارتباط با سياست دولت در خصوصی‌سازی نيز اظهار کرد: رشد بنگاه‌های زودبازده از سياست‌های دولت در راستای خصوصی‌سازی است و اين امر مردمی کردن اقتصاد کشور را دنبال می‌کند.

الهام ادامه داد: وجود تنها چند کارخانه بزرگ که سرمايه برای آن‌ها هزينه شود اقتصاد مردمی نيست، بلکه بايد بخش‌های کوچک و متعدد بتوانند از سرمايه‌ها در راستای ايجاد اشتغال و توليد استفاده کنند.

سخنگوی دولت درباره ارتباط تورم با رشد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و زودبازده نيز گفت: تنها حدود شش درصد از تسهيلاتی که از سوی بانک‌ها به مردم پرداخت می‌شود در راستای رشد بنگاه‌های زودبازده صرف نشده است.

الهام افزود: ۹۵ درصد آن در مسير درست هزينه و به سمت واقعی هدايت شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزير دادگستری تصريح کرد: تنها افرادی که نمی‌خواهند سياست مبارزه با فقر در جامعه نهادينه شود، تورم موجود را ناشی از رشد بنگاه‌های زودبازده می‌دانند.

الهام هم‌چنين بيان داشت: دولت بدون ملت هرگز به جايی نمی‌رسد و دولت نهم با پيروی از امام راحل(ره) به مردم اتکا کرده است.

وی در پايان گفت: دولت نهم بدون واسطه احزاب با مردم در ارتباط است و اين به معنای نفی احزاب نيست.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنگوی دولت: اتکا به اقتصاد نفتی ۱۷ درصد کاهش يافته است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016