سه شنبه 31 اردیبهشت 1387

نامه بيش از ۴ هزار نفر از دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای مختلف به رئيس مجلس در اعتراض به اعمال”سهميه مديران” در آزمون دستياری

دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکی شهرهای شيراز، تبريز، اهواز، زاهدان، کرمانشاه، بندرعباس، مشهد، زنجان و يزد


رياست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراماً چندی است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغييراتی را در آموزش پزشکی اعمال کرده است که ما دانشجويان پزشکی به عنوان گروهی که اين سياست های جديد در موردشان اعمال می گردد، معتقديم در آينده ای نه چندان دور باعث پسرفت آموزش پزشکی و به تبع آن آسيب شديد در بهداشت و درمان جامعه خواهد شد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امتحان دستياری سال قبل اقدام به ايجاد سهميه جديد به نام « سهميه مديران » کرده است و بر مبنای آن يکصدو سی نفر دستيار را به دوره تخصص پزشکی راه داده است. اين دستياران از بين کسانی انتخاب شده اند که حداقل سابقه پنج سال مديريت بهداشت و درمان را در مناطق محروم بر عهده داشته اند. در اين اقدام غيرقانونی و توجيه ناپذير چند نکته مستتر است. اولاً تاکنون نوع و شرايط سهميه ها را در آزمون های ورودی، مجلس تعيين می کرده است. اما اين بار وزارت بهداشت خودسرانه اقدام به ايجاد سهميه مذکور نموده است. ثانياً کسانی که سابقه مديريتی دارند هيچ توجيهی وجود ندارد که از لحاظ علمی نيز صلاحيت ورود به دوره تخصص را داشته باشند و ثالثاً همانگونه که مستحضريد کمبود نيروی متخصص پزشکی در مناطق محروم به علت کمبود متخصص نيست، بلکه ناشی از توضيع نامناسب می باشد. و مورد چهارم اينکه هم اکنون در بسياری از رشته های تخصصی پزشکی، نيروی متخصص نياز جامعه به حد اشباع رسيده است و اگر اينگونه سياست ها در افزايش پذيرش ادامه يابد، سرنوشت شغل متخصصان رشته پزشکی نيز به سرنوشت شوم پزشکان عمومی که آن نيز نتيجه سياست های نادرست پيشينيان وزارت بهداشت بود، دچار می شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

متأسفانه وزارت بهداشت به اين هم بسنده نکرده است و در طرحی ديگر قصد دارد دانشجوی پزشکی را از مقاطع ليسانس پذيرش نمايد و هدف از آن را انتخاب رشته پزشکی بر اساس شناخت عنوان کرده است. در صورتيکه تحصيل در يک رشته کارشناسی به هيچ وجه نمی تواند شناختی را نسبت به رشته پزشکی ايجاد نمايد. به نظر می رسد اين اقدام وزارت بهداشت الگوبرداری ناصحيحی از برخی از کشورهاست که در آن به هيچ وجه شرايط آموزش پزشکی در ايران در نظر گرفته نشده است و عواقبی چون سردرگمی دانشجويان، افزايش فارغ التحصيلان بيکار، کاهش انگيزه بين انشجويان پزشکی که بر مبنای استعداد بالای خود در اين رشته برگزيده شده اند و غيره را در پی دارد.

رياست محترم مجلس شورای اسلامی

موارد ذکر شده در بالا بخشی از انبوه نگرانی های ما در مورد آينده رشته پزشکی و سلامت جامعه است که تاکنون اعتراضات و نگرانی های خود را به اشکال مختلف به سمع برنامه ريزان بهداشت و درمان اين مملکت رسانده ايم ولی متأسفانه نه تنها جوابی نشنيده ايم بلکه هر روز شاهد آنيم که بر دامنه برنامه های نادرست در حوزه آموزش پزشکی افزوده می شود. لذا از حضرتعالی و ساير نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواستاريم با توجه به جايگاه قانونی خود، نسبت به رسيدگی به دغدغه های ما دانشجويان پزشکی اقدامات لازم مبذول فرماييد.

Copyright: gooya.com 2016