دوشنبه 6 خرداد 1387

شکایت 10 میلیون پوندی یک ایرانی از کانون وکلای انگلیس، عصر ایران

لینک به خبر گاردین

یک مشاور حقوقی ایرانی تبار در انگلیس از کانون وکلای این کشور به دلیل اعمال تبعیض های نژادی و مذهبی علیه خود شکایت کرد.

روزنامه گاردین نوشت: "شاهرخ میراسکندری در یک شکایت بی سابقه کانون وکلا و اداره تنظیم مقررات مشاوران حقوقی انگلیس (SRA) را به اعمال تبعیض های نژادی، مذهبی و ایجاد مزاحمت علیه خود متهم کرده و خواهان دریافت غرامت 10 میلیون پوندی شده است."

براساس این گزارش میراسکندری مدعی است مراجع یاد شده در طول پنج سال گذشته از طریق طرح شکایات متعدد و بی دلیل برای وی و شرکت مشاوره اش ایجاد مزاحمت کرده اند.


اداره SRA که در ژانویه 2007 به عنوان زیرمجموعه کانون وکلای انگلیس تاسیس شد وظیفه نظارت بر مشاوران حقوقی را بر عهده دارد و درباره شکایات مطروحه علیه تخلفات و رفتارهای خلاف قانون این افراد تحقیق می کند.

این در حالی است که مشاوران حقوقی عضو جامعه اقلیت قومی انگلیس شکایاتی را علیه SRA مطرح کرده و مدعی اند: این اداره بین مشاوران حقوقی و وکلا تبعیض قائل شده و بیش از همه «وکلای غیرسفید پوست و آسیایی» و نیز شرکت های کوچکی که در آن به فعالیت مشغولند را هدف تحقیقات و مجازات های خود قرار داده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

این گزارش می افزاید: "در پی فشارهای «کیت واز»، یک نماینده حزب کارگر، اداره SRA اقدام به تشکیل یک گروه کاری برای تحقیق درباره این مساله کرد و در نهایت اذعان کرد اقلیت های قومی در بین مشاوران حقوقی بیش از همه در معرض تحقیقات و مجازات های این سازمان قرار داشته اند."


این نماینده انگلیسی در فوریه گذشته گفت: "در سال 2006 حدود 8/62 درصد تحقیقات اداره SRA درباره تخلفات مشاوران حقوقی مربوط به مشاوران سیاه پوست، آسیایی یا افرادی با مبدا قومی ناشناخته بود در حالی که تنها 37 درصد به سفید پوستان اختصاص داشت."


برپایه این گزارش میراسکندی یک ایرانی مسلمان است که در سن 6 سالگی به انگلیس آمد و اکنون اغلب مشتریان وی را مسلمانان و نیز دولت های خاورمیانه تشکیل می دهند.


اداره SRA میراسکندری را به دادگاه کیفری مشاوران حقوقی ارجاع داده و میراسکندی در دادگاه این اداره را به «اقدامات توجیه ناپذیر، اجحاف آمیز، نامتناسب و خارج از اختیارات آن» متهم و خواهان دریافت 10 میلیون پوند غرامت شده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شکایت 10 میلیون پوندی یک ایرانی از کانون وکلای انگلیس، عصر ایران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016