جمعه 17 خرداد 1387

سلطانيه: ساختگی بودن اسناد مطالعات ادعايی را به آژانس ثابت کرده‌ايم، ايسنا

دکتر علی اصغر سلطانيه روز پنجشنبه تاکيد کرد: فشار بر ايران موجب دست برداشتن ما از حقوق‌اش نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر علی اصغر سلطانيه، نماينده دائم جمهوری اسلامی ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی در حاشيه چهارمين روز نشست شورای حکام در وين در جمع خبرنگاران گفت: اگر آنهايی که تلاش می‌کنند پرونده ايران را در آژانس باز نگهدارند فکر می‌کنند با اين کار می‌توانند ايران را مجبور به چشم پوشی از حقوق و فعاليت‌های هسته‌يی خود از جمله غنی سازی اورانيوم کنند، سخت در اشتباه هستند.

وی با اشاره به اينکه طی پنج سال گذشته موضوع ايران با انگيزه‌های سياسی در آژانس پيگيری می‌شود، گفت: اين موضوع در حالی دنبال می‌شود که ما و آژانس از نزديک در حال همکاری هستيم.

نماينده ايران در آژانس افزود: انگيزه‌های سياسی به ويژه از سوی آمريکا با اين اميد دنبال می‌شود که پس از هر قطعنامه ما از ان.پی.تی خارج شويم و همکاری خود را با آژانس قطع کنيم؛ اما چنين اتفاقی هيچگاه نمی‌افتد.

نماينده ايران در آژانس ضمن هشدار نسبت به پرهيز از مقابله جويی گفت: ايران همواره دعوت کننده به مذاکره بوده است، ولی چون انگيزه‌های سياسی در اين بين بر انگيزه‌های مثبت غلبه دارد، برخی کشورهای غربی تلاش می‌کنند که اين پرونده باز نگهداشته شود.

وی با اشاره به پيشنهاد اخير ايران به گروه ۱+۵ گفت: در صورتی که انگيزه های سياسی کنار گذاشته شود و اجرای پادمان در ايران عادی شود، تهران می‌تواند گامهای داوطلبانه‌ای را که در جريان حضور مديرکل در ايران درباره آن بحث شد، بردارد.

سلطانيه با تاکيد بر اينکه مردم ايران با تمدنی دو هزار ساله هيچگاه تحقير و ارعاب را تحمل نمی‌کنند، گفت: البته اگر فضای گفت‌وگو و همکاری غالب شود، ايران می‌تواند انعطاف نشان دهد و گامهای داوطلبانه را بردارد.

وی در ادامه با ابراز تاسف از اين که آژانس در حال حاضر فقط بر موضوع پادمان متمرکز است و اين موضوع فقط يکی از ارکان اين نهاد به شمار می‌رود، افزود: به همين دليل تلاش می‌شود که چنين القا شود که آژانس، ديده‌بان هسته‌يی سازمان ملل است؛ در حالی که چنين چيزی نيست، آژانس مسوول امور فنی و تکنيکی در مسايل هسته‌يی است.

سلطانيه با تاکيد بر اينکه ايران در برابر چنين فشارها و اتهام‌هايی براساس عقلانيت عمل خواهد کرد، افزود: اين موضوع آمريکايی‌ها را ناراحت می‌کند و از اين بابت ما با آنان ابراز همدردی می‌کنيم.

وی با اشاره به اينکه طی پنج سال گذشته حدود ۷۰ اتهام در اين زمينه مطرح شده است، گفت: همکاری ايران با آژانس در حالی مطرح می شود که بازرسان اين نهاد تاکنون بيش از ۲۵۰ نمونه برداری محيطی از جمله در تاسيسات نظامی ايران انجام داده اند.

وی با طرح اين سوال که با گذشت اين مدت از ايجاد درگيری برای آژانس ، چه کسی پاسخگوی لطمه‌های وارد شده به اعتبار اين نهاد و نيز ايران است ، گفت : طی اين مدت هزينه و وقت زيادی صرف رسيدگی به اتهاماتی شده که آمريکايی‌ها يکی پس از ديگری عليه ايران مطرح کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، نماينده ايران در آژانس با تاکيد بر پاسخگويی ايران به تمامی اين اتهامات و انعکاس آن در گزارشهای مديرکل آژانس افزود: اين که گفته شود موضوع مطالعات ادعايی را ايران به سادگی ساختگی می‌داند، عادلانه نيست .

سلطانيه افزود: طی چندين دور مذاکره و ارايه مستندات، ساختگی بودن اسناد مطالعات ادعايی که حتی اصل آن در اختيار آژانس نيز قرار داده نشده را ثابت کرده‌ايم.

وی اضافه کرد: در همين زمينه مدارکی از جمله درباره پروژه نمک سبز ارايه شد که آنها تاييد کردند که درباره ساختگی بودن مدارک قانع شده اند.

سلطانيه هم‌چنين درباره نيروگاه هسته‌يی بوشهر و پيوستن ايران به پيمان ايمنی هسته‌يی گفت: به دليل اين که سلامت و ايمنی مردم ايران و نيز مردم منطقه برای ما اهميت دارد، از قبل استانداردهای با کيفيت بالا را در مراحل ساخت و فعاليت اين نيروگاه اجرا کرده و به آن عمل می‌کنيم.

وی با تاکيد بر اين که مدارک و مستندات در اين زمينه در اختيار آژانس نيز قرار دارد، افزود: موضوع اين پيمان در جريان است اما مهمتر از آن اعمال استانداردهای مورد نياز است که در حال حاضر رعايت می شود.

اما پيش از اين سلطانيه در سخنرانی خود در نشست روز پنجشنبه شورای حکام در وين به ابهام آفرينی‌ها درباره روند همکاريهای ايران و آژانس به ويژه درباره مطالعات ادعايی پاسخ گفت.

سلطانيه با تاکيد بر اينکه هدف اصلی برنامه کاری اين بود که موضوعات باقيمانده برای يک بار مورد رسيدگی قرار گيرند و وارد پروسه ای بی پايان نشوند، گفت : به دليل ناخرسندی آمريکا از پيشرفت برنامه کاری، آژانس اجازه نيافت که اسناد ادعايی را به ايران تحويل دهد و تنها ۸۶ صفحه را به ايران "نشان داد" و توضيح خواست .

وی افزود: بر اساس برنامه کاری مصاحبه با اشخاص پيش بينی نشده بود اما با حسن نيت موافقت کرديم که گفت و گوهايی با آژانس انجام شود و درست زمانی که آژانس در حال تهيه گزارش مارس ۲۰۰۸ بود، آمريکا اسناد ادعايی جديدی را ارايه داد تا روند بی پايانی را در اين زمينه آغاز کند.

وی در عين حال يادآور شد که انتظار می رفت که آژانس بر اساس برنامه کاری توافق شده اين موضوع را ببندد، اما متاسفانه بر خلاف همکاری سازنده ميان ايران و آژانس در اجرای برنامه کاری و رسيدگی به مطالعات ادعايی، تعدادی اسلايد جعلی و ساختگی در نشست توجيهی فنی به اعضای آژانس نشان داده شد.

سلطانيه تاکيد کرد که به دليل فشار سياسی توجيه ناپذير و مداخله آمريکا در کار دبيرخانه ، تحويل مدارک به ايران با مانع مواجه شد و آژانس قادر نشد به وظيفه خود در تحويل مطالب مرتبط با مطالعات ادعايی عمل نمايد.

وی با تاکيد بر اينکه تنها استناد برای انتساب اسناد ادعايی به ايران وجود کلمات فارسی در برخی از آنها بود، افزود: به غير از يک سند، تمامی اسناد درمورد مطالعات ادعايی از سوی آمريکا در اختيار آژانس قرار گرفته اند و هيچکدام از آنها نيز واجد اصالت نيستند.

وی با اشاره به بندی از گزارش اخير مدير کل که در آن گفته شده است که ارتباطی بين استفاده عملی از مواد هسته‌يی در ارتباط با مطالعات ادعايی ديده نشده، افزود: چنين رفتارهايی صرفا با انگيزه‌های سياسی اعمال می‌شود.

به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، وی در بخش ديگری از سخنان خود به تمايل ايران بر تعامل سازنده و مذاکرات معقولانه پرداخت و گفت : اين مذاکرات بايد بر اساس عدالت، بدون پيش شرط و همراه با احترام متقابل برای يافتن راه حل در جهت ارتقا و بهبود شرايط و اوضاع بين‌المللی باشد.

سلطانيه افزود: جمهوری اسلامی ايران معتقد است که توسل به رهيافت همزمان تهديد و مذاکره نه تنها کمکی به حل مسايل نمی‌کند بلکه باعث پيچيده‌تر شدن وضعيت کنونی نيز می‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی تاکيد کرد: جمهوری اسلامی ايران از هيچ تلاشی در راستای نيل به صلح و ثبات بين المللی فروگذار نخواهد کرد زيرا قدرت و توانايی‌های ايران در خدمت صلح و ثبات منطقه‌يی و جهانی قرار دارد.

وی در ادامه به ذکر نکاتی از بسته پيشنهادی ايران به کشورهای عضو گروه ۱ + ۵ پرداخت و گفت: در اين بسته تضمين بيشتر در مورد عدم انحراف فعاليت‌های هسته ای کشورهای مختلف و تاسيس کنسرسيوم توليد و غنی سازی سوخت هسته‌يی در نقاط مختلف جهان از جمله در ايران پيشنهاد شده است.

سلطانيه همچنين خلع سلاح هسته‌يی و تضمين آن، نظارت بهينه بر فعاليت های هسته‌يی کشورهای مختلف توسط آژانس و همکاری های مشترک در مورد ايمنی هسته‌يی و حفاظت فيزيکی را از ديگر مفاد آن برشمرد.

وی گفت : ايران اين بسته را به عنوان يک راه حل جامع برای مشکلات و چالشهای منطقه‌يی و جهانی و همچنين به عنوان مبنايی برای همکاری‌های بلند مدت تلقی می‌نمايد و از کشورها انتظار دارد که با آن به عنوان روشی سازنده برخورد نمايند.

وی در خاتمه افزود: جمهوری اسلامی ايران کشوری مسوول است و در چارچوب تعهدات قانونی خود مطابق با پادمان جامع، در مورد برنامه هسته‌يی‌اش از شفافيت کامل برخوردار است و هرگز درمورد حقوق خود سازش نمی کند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سلطانيه: ساختگی بودن اسناد مطالعات ادعايی را به آژانس ثابت کرده‌ايم، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016