یکشنبه 26 خرداد 1387

تعرض معاون دانشجويی دانشگاه زنجان به يک دختر دانشجو، دفتر تحکيم وحدت خواستار عذر خواهی و استعفای وزير علوم شد، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: دانشجويان دانشگاه زنجان نقشه معاونت دانشجويی اين دانشگاه برای تجاوز به يکی از دختران دانشجو را فاش ساختند. دکتر حسن مددی که از اساتيد گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه زنجان و معاون دانشجويی دانشگاه زنجان می باشد قصد داشت با تهديد يکی از دانشجويان دختر وی را مجبور به ارتباط جنسی نمايد.

پس از آنکه يکی از دانشجويان دختر دانشگاه زنجان به کميته انضباطی احضار شده بود، دکتر مددی اين دختر دانشجو را تحت فشار قرار داده بود تا به خواسته های بی شرمانه وی تن دهد. مددی تنها راه اين دختر دانشجو برای جلوگيری از اخراج شدن از دانشگاه را پذيرش خواسته های شوم وی دانسته بود. پس از ادامه تهديدهای معاونت دانشجويی، دانشجويان دانشگاه تصميم گرفتند نقشه شوم دکتر مددی را فاش سازند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ساعت هفت بعد از ظهر روز گذشته اين دانشجوی دختر در حاليکه يک ضبط صوت نيز با خود به همراه داشت، با معاون دانشجويی در دفتر وی قرار گذاشت و هنگاميکه معاون دانشگاه برای انجام اين عمل ننگ آور در حال درآوردن پيراهنش بود دانشجويان به دفتر وی يورش برده و ضمن جلوگيری از اين عمل شرم آور از اين اقدام فيلمبردای نمودند و پس از آن اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند.

به دنبال افشای اين مساله و تهديدات معاون دانشجويی دانشگاه زنجان، بيش از ۳۰۰۰ نفر از دانشجويان شب گذشته تجمع کرده و خواستار استعفای دکتر مددی معاونت دانشجويی، و دکتر نداف، رئيس دانشگاه زنجان شدند. در اين تجمع که تا پاسی از شب نيز ادادمه داشت دانشجويان دختر و پسر دانشگاه زنجان به محض حاضر شدن رياست دانشگاه در جمع دانشجويان يکصدا استعفای کادر رياست دانشگاه را خواستار شدند. عده ای زيادی از دانشجويان دانشگاه زنجان شب را در سالن ورزش دانشگاه سپری کردند تا صبح با اضافه شدن باقی دانشجويان به جمع متحصنين، تحصن تا رسيدن به خواسته های دانشجويان که توسط شورای متحصنين اعلام خواهد شد ادامه پيدا کند. ضمناً امتحانات يکشنبه و دوشنبه دانشگاه زنجان لغو شد.

نکته قابل توجه اين است که دکتر مددی کسی است که چند روز پيش به عنوان دبير هيات نظارت دانشگاه، حکم انحلال انجمن اسلامی دانشگاه زنجان را امضا کرد. يکی از دانشجويان زنجان در همين زمينه به خبرنامه اميرکبير گفت: “مددی در حالی که هنوز جوهر امضا حکم انحلال انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان خشک نشده به خيال اين که در دانشگاه هيچ صدای معترض و مخالفی باقی نمانده، قصد داشت يک دختر بی پناه را مورد اذيت و آزار قرار دهد.” مددی پيش از اين نيز از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ رياست دانشکده ادبيات دانشگاه زنجان را بر عهده داشته است.

لازم به ذکر است اين هتک حرمت در دانشگاه زنجان در حالی اتفاق می افتد که مشابه همين اتفاق در ارديبهشت ماه در دانشگاه سهند اتفاق افتاد و نسبت به دانشجويان دختر دانشگاه سهند، توسط مسئولين حراست هتک حرمت هايی انجام گرفت. سال گذشته نيز تجاوز مسئول حراست دانشگاه کرمانشاه نسبت به يک دختر دانشجو اعتراضات دانشجويان اين دانشگاه و تشکل های دانشجويی را در پی داشت.

همچنين اخبار رسيده از همدان از وضعيت وخيم چند تن از افراد مسموم شده حکايت دارد.

در پی اين حوادث دفتر تحکيم وحدت با صدور اطلاعيه ضمن برشمردن حوادث مشابه در دانشگاههای کشور اعلام نمود: «از آنجائيکه وزير علوم با تکيه بر پاسخگو بودن نسبت به اعمال مسئولين دانشگاهها اقدام به انتصابی نمودن روئسای دانشگاهها و معاونين آنها کرده است، بر اين اساس اکنون بايد پاسخگوی اين اعمال ننگين باشد که تنها در دولت نهم شاهد آن هستيم و بايد ضمن معذرت خواهی از جامعه دانشگاهی هر چه سريعتر استعفا دهد.» بيانيه روابط عممومی تحکيم را در ادامه بخوانيد.


اطلاعيه روابط عمومی دفتر تحکيم وحدت پيرامون

حوادث دانشگاه همدان و تعرض به يک دختر دانشجو در دانشگاه زنجان توسط معاون دانشجويی

وزير علوم بايد عذرخواهی کرده و استعفا کند

در حالی که هر روز اخبار متعددی از محروميت از تحصيل دانشجويان منتقد و عدم ارائه کارنامه به آنها برای تحصيل در مقاطع بالاتر انتشار می يابد وهمچنين تشکلهای مستقل تعليق يا منحل می شوند از سوی ديگر کمبود امکانات رفاهی، سو مديريت مديران و در نهايت سقوط اخلاقی برخی از حاميان دولت من جمله برخی از مسئولين دانشگاهها هر روز فاجعه می آفريند و البته در اين ميان ذکر بيکاری، گرانی، فساد اداری و سوء مديريت گسترده در کشور در سايه حکومت مهروزان نهم خود تکرار مکررات است.

هنوز چند روز از تحصن موفقيت آميز دانشجويان دانشگاه تربيت معلم به دليل مشکلات صنفی نگذشته است که اخبار نگران کننده ای از مسموميت گسترده دانشجويان دانشگاه همدان به دليل ضعف مديريت مسئولان به گوش می رسد و در نهايت اخبار نگران کننده ای از تعرض به يک دانشجوی دختر توسط معاون دانشجويی دانشگاه زنجان همگان را در تاثری عميق فرو می برد. پيشنهاد بی شرمانه برقراری ارتباط نامشروع و اقدام به اين عمل -هرچندکه با دخالت دانشجويان ناکام ماند- از سوی معاونت دانشجويی دانشگاه زنجان که سابقه عضويت در نهادهای شبه نظامی را نيز دارد در حالی روی داد که سه روز پيش همان معاون دانشجويی دستور انحلال انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان را صادر نموده بود و پس از اين دستور وی که به گمان خويش از دست منتقدان خلاص شده است، دختری دانشجو که در کميته انضباطی دارای پرونده بوده است را تحت فشار می گذارد که با وی رابطه نامشروع برقرار نمايد و اين درحالی است که اين فرد در سال اخير دختران دانشجوی بسياری را به دليل پوشش نامناسب به کميته انضباطی فراخوانده است!!

اين اتفاق در حالی روی می دهد که چندی پيش در دانشگاه کرمانشاه مامور حراست با استفاده از حربه کميته انضباطی به دختری تعرض نمود و در دانشگاه سهند تبريز نيز اخباری دراين زمينه انتشار يافت. هر چند اين تنها مديران دولت نهم در دانشگاهها نيستند که چنين اعمال ننگ آوری را مرتکب می شوند بلکه چند نماينده حامی دولت نيز به دليل فساد اخلاقی بازداشت شده اند و اخباری مبنی بر فساد مالی سران اين گروه در روزهای اخير منتشر شده است .

مجموعه حوادث رخ داده در دانشگاهها من جمله کمبود گسترده امکانات رفاهی و مسموميت گسترده غذايی در چند دانشگاه کشور و در نهايت هتک حرمت دختران دانشجو توسط مسئولين دانشگاهی که از ابتدای دولت نهم شاهد آن بوده ايم به خوبی ضعف مديريتی و اخلاقی دولتمردان نهم را آشکار می سازد و نشان می دهد انگيزه حذف منتقدان در جامعه و به خصوص دانشگاه جهت سرپوش نهادن بر چنين سوء مديريتها و اقدامات شرم آوری است که برخورد با احزاب و رسانه های منتقد در سطح جامعه و به تبع آن فساد اخلاقی و مالی گسترده حاميان دولت و همچين انحلال انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان و بروز چنين حادثه ای خود گواه اين مدعی است.

در پايان دفتر تحکيم وحدت ضمن ابراز تاسف از حوادث رخ داده در دانشگاه همدان و زنجان اعلام می دارد بی شک وقوع چنين حوادثی در سطح جامعه و دانشگاه در فاصله ای کوتاه، آنهم به وسيله حاميان دولت نتيجه تلاش برای حذف منتقدان و خيال آسوده مجرمان برای انجام چنين اعمالی است. همچنين از آنجا که وزير علوم با تکيه بر پاسخگو بودن نسبت به اعمال مسئولين دانشگاهها اقدام به انتصابی نمودن روئسای دانشگاهها و معاونين آنها کرده است بر اين اساس اکنون بايد پاسخگوی اين اعمال ننگين باشد که تنها در دولت نهم شاهد آن هستيم و بايد ضمن معذرت خواهی از جامعه دانشگاهی هر چه سريعتر استعفا دهد.

Copyright: gooya.com 2016