یکشنبه 16 تیر 1387

غيبت اقتصاددانان برجسته در نشست رئيس جمهور، اعتماد

از حدود سه روز پيش رسانه هاي دولتي از برگزاري نشستي خبر دادند که در آن رئيس جمهور با 100 اقتصاددان طرح تحول اقتصادي را که محور آن توزيع يارانه است مورد بررسي قرار مي دهد.

محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران در حالي اين نشست را برگزار مي کند که چند روز پيش در نشستي با مديران مسوول رسانه ها نيز به تشريح طرح تحول اقتصادي پرداخته بود. اما اينکه به اين نشست چه کساني دعوت شده اند و چه کساني دعوت نشده اند موضوعي بود که خبرنگار اعتماد پيگير آن شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اولين تماس خبرنگار اعتماد با دکتر حسين عبده تبريزي بود. دبيرکل سابق بورس در پاسخ به اين سوال خبرنگار اعتماد که آيا دعوتنامه رئيس جمهوري براي نشست با اقتصاددانان را دريافت کرده ايد، پاسخ داد؛ خير. وي گفت؛ شايد به اين خاطر که من در نشست با مديران رسانه ها حضور داشتم براي من دعوتنامه يي ارسال نکرده اند. دکتر حسين عبده تبريزي گزارش مربوط به آن نشست را در روزنامه اش(سرمايه) چاپ کرده بود. دکتر فرشاد مومني هم در پاسخ به سوال اعتماد گفت؛ تا روز پنجشنبه عصر دعوتنامه يي دريافت نکرده بودم. اما پس از دريافت دعوت نامه که به موسسه دين و اقتصاد ارسال شد تصميم به شرکت در اين نشست را دارم. وي گفت؛ آن طور که من شنيده ام از ميان 50 اقتصادداني که سال گذشته به رئيس جمهور نامه نوشته بودند حدود 5 نفر دعوت شده اند. وي با اين حال نسبت به طرح رئيس جمهور ابهاماتي را مطرح کرد.

دکتر سعيد شيرکوند معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي دولت خاتمي هم از افرادي است که دعوتنامه رئيس جمهور را دريافت نکرده است. اين استاد دانشگاه نسبت به دعوت شده ها هم اظهار بي اطلاعي مي کند و از خبرنگار اعتماد در خصوص افرادي که دعوت شده اند، مي پرسد. دکتر مسعود نيلي معاون اسبق اقتصادي سازمان برنامه و بودجه و از طراحان برنامه سوم توسعه اقتصادي و استاد دانشگاه صنعتي شريف هم از جمله افرادي است که به اين نشست دعوت نشده است. وي مي گويد؛ من هم دعوت نشده ام. در همين حال نيلي مي گويد؛ طرح آزاد شدن يارانه ها موضوعي است که بايد در سازماني مانند مديريت و برنامه ريزي بررسي و ارائه مي شد و جايگاه اين طرح آنجا مي بود.

دکتر موسي غني نژاد هم به ما مي گويد؛ از من هم دعوت نکرده اند. مي دانيد چه کساني دعوت شده اند؟

دکتر محمد طبيبيان، اقتصاددان و رئيس سابق موسسه علوم بانکي هم از دعوت نشده ها است.

از ديگر اقتصاددانان مطرحي که به نشست رئيس جمهور با 100 اقتصاددان دعوت نشده اند مي توان به دکتر حسن سبحاني، دکتر غلامعلي فرجادي، دکتر علينقي مشايخي، دکتر احمد ميدري و دکتر حسين راغفر اشاره کرد. دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماينده سابق مجلس از افراد دعوت شده يي است که به نشست رئيس جمهوري نرفته است. وي در پاسخ به سوال اعتماد مي گويد؛ بعضي از حضورها توفيق مي خواهد که من اين توفيق را ندارم.

وي گفت؛ در دعوتنامه يي که براي دانشکده آمد اسم من در آن نبود. اما روز جمعه از رياست جمهوري به من تلفن کردند و گفتند که آقاي احمدي نژاد سلام رساندند و شما را به نشست دعوت کردند که من پاسخ دادم سلام برسانيد و بگوييد که توفيق ندارم. وي دليل عدم حضور خود را خارج از تهران بودن ذکر کرد.

بدون شک به جز اين اقتصاددانان، اقتصاددانان معروف ديگري هستند که در اين نشست حضور ندارند ولي آن طور که شنيده شده است در ميان دعوت شدگان افرادي هستند که فقط به خاطر تدريس در دانشکده اقتصاد دعوت شده بودند، بدون آنکه فارغ التحصيل اين رشته باشند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'غيبت اقتصاددانان برجسته در نشست رئيس جمهور، اعتماد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016