جمعه 21 تیر 1387

ديوان عالی کشور رای به اعدام فرزاد کمانگر و دو متهم ديگر پرونده داد، مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران

فرزاد کمانگر ، معلم و فعال حقوق بشر به همراه علی حيدريان و فرهاد وکيلی از فعالان سياسی کرد که در ارديبهشت ماه سال ۸۵ بازداشت و در اسفندماه سال ۱۳۸۶ و در دادگاه اوليه به اعدام محکوم گرديده بودند ، روز گذشته تائيد احکام اوليه در ديوان عالی کشور توسط اجرای احکام به آنان ابلاغ گرديد که فرزاد کمانگر به اعدام ، علی حيدريان و فرهاد وکيلی نيز هر کدام ده سال حبس و اعدام محکوم گرديدند . حکم اعدام اين افراد با دستور رئيس قوه قضائيه به مرحله اجرا در خواهد آمد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016