پنجشنبه 27 تیر 1387

احضار لقمان رشی، زندانی رای باز مهابادی و انتقال وی به مکانی نامعلوم، آژانس خبری موکريان

يک زندانی مهابادی به نام لقمان رشی که در حال گذراندن دوران محکوميت خود به صورت رای باز در يک کارگاه بود به زندان بوکان احضار و از سوی مأموران لباس شخصی به مکان نامعلومی منتقل گرديد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تاکنون از دليل احضار و احياناً اتهام جديد وی اطلاعی در دست نيست.

ياد آور می گردد لقمان رشی که حدود ۳ سال است در زندان به سر می برد ، به اتهام همکاری با يک حزب مخالف نظام از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۶ سال حبس محکوم شده بود.

http://mukriannews.blogfa.com/post-260.aspx
mukriannews.agency@gmail.com

Copyright: gooya.com 2016