جمعه 28 تیر 1387

پشتيبانی کامل سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور، از شورای ملی صلح


شورای موقت ملی صلح که در ۲۸ آبانماه ۱۳۸۶ به پيشنهاد خانم شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، کار خود را جهت ايجاد جنبشی برای استقرار صلح پايدار در تهران آغاز نمود، اخيرا پس از هشت ماه کار ممتد و برگزاری نشست های مختلف با دانشجويان، کارگران، اصحاب رسانه های گروهی، گروههای مختلف زنان و محيط زيست، اعضا انجمن های صنفی و ديدار با مراجع تقليد، با رهبران و نمايندگان تشکل های سياسی – اجتماعی و مدنی و گفت و گو با برخی از استادان برجسته دانشگاه ها، نويسندگان و پزشکان و هنرمندان... در روز پنجشنبه سيزدهم تيرماه سال جاری نخستين نشست تاسيس خود را در محل کانون مدافعان حقوق بشر با شرکت بيش از ۵۰ تن از شخصيتهای برجسته سياسی، مدنی، فرهنگی و صنفی برگزار نمود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

«شورای ملی صلح» که برای تلاش جهت گذار از شرايط «نه صلح و نه جنگ» و بازگشت به صلح پايدار از طريق ترويج و تقويت فرهنگ انسان دوستی، صلح طلبی و حقوق بشر در ايران تاسيس شده است بر اساس همان منشوری رسميت يافت که در هشت ماه قبل برای دستيابی به صلح پايدار در ايران از طريق ايجاد، تحکيم و تقويت مبانی صلح در ايران، جلوگيری از برخورد نظامی با ايران و لغو هرگونه تحريم و جلوگيری از رشد آن آغاز به فعاليت نموده بود.

سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور که سال گذشته سياستهای مخاطره انگيز مسئولين جمهوری اسلامی را در ارتباط با تشديد خطر جنگ و تحريم اقتصادی محکوم کرده و با اعلام پشتيبانی از شورای موقت ملی صلح ضرورت حضور صدای صلح طلبانه جامعه مدنی ايران را در محافل بين المللی امری حياتی دانسته است، اکنون مجددا اعلام می دارد که در پشتيبانی مستمر از شورای ملی صلح مصر است و تمامی توان و کوشش خود را برای جلب همکاری و حمايت سازمانها، احزاب، سنديکاها و شخصيتهای صلح دوست جهان در دو قاره اروپا و آمريکا بکار خواهد برد تا ميهن ما، ايران، از گرداب سهمگين تهديد و تحريم و جنگ رهائی يابد.

ما برای اين شورا آرزوی موفقيت داريم و بر اين باوريم که کوشش های همه جانبه جامعه مدنی ايران برای حفظ و حراست اين سرزمين کهنسال و مردم با فرهنگ و صلحدوست آن موفق خواهد شد.

هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور
مهندس کامبيز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همايون مهمنش
بيست و هفتم تير ماه ۱۳۸۷ - هفدهم ژوئيه ۲۰۰۸

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پشتيبانی کامل سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور، از شورای ملی صلح' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016