سه شنبه 18 تیر 1387

۱۸ تير روز افتخار دانشجـو، جبهه ملی ايران

۱۸ تير روز افتخار آفرينی برای دانشجويان ايران است. دراين روز با حمله لباس شخصی ها و نيروهای انتظامی به خوابگاه های دانشجويان و مراکز آموزش عالی فاجعه ای خونين آفريده شد. علاوه بر ضرب و شتم دانشجويان و سوختن و ويران کردن بسياری از خوابگاه های دانشجويی، دهها نفر بازداشت شدند که بدون گذراندن مراحل قانونی پيش بينی شده در قوانين امروزی به زندان های کوتاه و دراز مدت محکوم گرديدند و هنوز پس از گذشت ۹ سال از آن روز تعدادی از دانشجويانی که بازداشت شده بودند در بندند و با جرم هايی که هيچ وقت به اثبات نرسيده است دوران دشوار زندان را سپری می کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از گذشته ها تا به امروز نسل های جوانی که به عرصه دانشگاه پای نهاده اند با هم انديشی و خرد گرائی جمعی بزرگترين گروه حق طلب و آزاديخواه ميهن ما را تشکيل داده اند. دانشجويان برای دستيابی به حقوق اوليه بشری که در اعلاميه جهانی حقوق بشر نيز آمده است پويا و مقاوم برای آگاه نمودن ملت ما پيوسته در تلاش بوده و هستند.

در رژيم گذشته روزهائی چون ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و اول بهمن ماه ۱۳۴۰ حکايت ها از مقاومت دانشجويان در برابر ديکتاتوری دارد. تاريخ نشان می دهد که به خاک و خون کشيدن دختران و پسران دانشجو در کارنامه سياه آمران و عاملان استبداد هميشه ثبت می شود.

در سال های پس از ۱۸ تير ماه ۱۳۷۸ دانشجويان ايران هزينه های بسيار سنگينی برای بيان ديدگاه های بشر دوستانه و آزاديخواهانه خود پرداخته اند و رعب و وحشت مسلط بر مراکز آموزش عالی نتوانسته است صدای آنان را در گلو خفه کند. با همه تفرقه افکنی هائی که به وسيله عناصر مخالف دموکراسی به ويژه در دو سه سال اخير در دانشگاه ها انجام می گيرد با همبستگی دانشجويان اين حرکت ها به نتيجه نرسيده است.

جوانان و دانشجويان ايران می دانند که برای رسيدن به دموکراسی و تحقق اهداف عالی و انسان دوستانه بايد از راهی پر پيچ و خم و سنگلاخ گذر کرد.

دانشجويان امروز پيشتازان راه دمکراسی هستند که آگاه و مصمم و اميدوار از سختی ها می گذرند و به استقرار حاکميت ملی ياری خواهند رساند.

جبهه ملی ايران – تهران
۱۸ تيرماه ۱۳۸۷

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '۱۸ تير روز افتخار دانشجـو، جبهه ملی ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016