دوشنبه 31 تیر 1387

حضور اعضای جبهه ملی ايران در سالروز سی تير


ديروز يکشنبه سی تير ۱۳۸۷ برابر بود با پنجاه و ششمين سالروز شهادت مردانی که مصدق بزرگ تداوم استقلال ميهن را ناشی از رشادت و جانفشانی آنان می دانست.

اعضاءجبهه ملی ايران ديروز بدين مناسبت بر اساس سنت همه ساله با حضور بر مزار اين فرزندان راستين ميهن ،با نثار شاخه های گل بر مزار آنان سپاس خود را نسبت به اين جانباخته گان اعلام داشتند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين حضور که با شرکت رهبران و جوانان عضو اين سازمان بود، حسين شاه حسينی از اعضاء شورای مرکزی جبهه ملی ايران با گرامی داشت ياد اين عزيزان سخنانی را پيرامون چرايی و چگونگی پيش آمدن واقعه ۳۰ تير ۱۳۳۱ بيان داشت و عنوان نمود که برای اولين بار در تاريخ معاصر ايران ،ملت توانستند با همراهی و در همدلی با رهبران سياسی خود در مقابل استبداد داخلی و خارجی ايستادگی نموده و نقشه شوم آنان را مبنی بر نا کام گذاشتن اهداف نهضت مقاومت ملی ايران را به شکست بکشانند که اين پيروزی ضد استعماری چنان بزرگ بود که مبدل به الگو ديگر کشورهای تحت ستم منطقه نيز شد.......

بعد از سخنان "حسين شاه حسينی" مهندس حميد رضا خادم "عضو سازمان دانش آموختگان و سازمان مهندسان جبهه ملی ايران مقاله ای را تحت عنوان خيزش "خيزش ملی سی ام تير و پيروزی ملت در برابر استبداد و استعمار" ارائه نمودند که به تشويق حاضران مورد استقبال قرار گرفت.

حاضران سپس با حضور بر مزار شهيد دکتر فاطمی و خواهر فداکار ايشان ،ياد آنان را نيز گرامی داشته و با خواندن سرود ای ايران پايان مراسم را علام نمودند.

از چهره های شاخص اين مراسم می توان " مهندس عباس امير انتظام،مهندس کورش زعيم،مهندس مجيد ضيايی،مهندس محمد اويسی، مهندس حسين عزت زاده،مهندس اشکان رضوی، دکتر مه لقا اردلان ، پريچهر مبشری ،دکتر فاطمه رحمانی،(از سازمان زنان جبهه ملی ايران)دکتر حسين موسويان و دکتر مهدی موئيد زاده نام برد.

حضور نيروهای امنيتی با لباس شخصی در کنار ماموران نيروی انتظامی بيش از سال پيش در اين مراسم محسوس بوده و در طی مراسم کاملا تمام افراد را زير نظر داشته و اقدام به فيلم برداری و عکسبرداری از حاضران می نمودند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حضور اعضای جبهه ملی ايران در سالروز سی تير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016