شنبه 5 مرداد 1387

بی خبری کامل از ۳ دانشجوی زندانی زنجان، دسترنج

براساس اخبار رسيده به دسترنج در حالی که معاون دانشجويی دانشگاه زنجان که به اتهام قصد ايجاد رابطه با يک دختر دانشجو بازداشت شده بود، اکنون با قيد وثيقه آزاد شده است. هنوز از سرنوشت ۳ دانشجوی اين دانشگاه به نام‌های پيام شکيبا، آرش رايجی و حسن جنيدی که به خاطر شرکت در اعتراضات اخير دانشگاه زنجان بازداشت شده‌اند، هيچ اطلاعی در دست نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بنا به گفته‌ی منابع دانشجويی در دانشگاه زنجان، از روز ۱۸ تير که اين ۳ دانشجو بازداشت شده‌اند و تاکنون هيچ اطلاع دقيقی از آنان در دست نيست.

اين مسئله در حالی است که معاون دانشجويی اين دانشگاه که متهم اصلی اين پرونده است با قيد وثيقه آزاد شده است و اين دانشجويان معترض در زندان به سر می‌برند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بی خبری کامل از ۳ دانشجوی زندانی زنجان، دسترنج' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016