شنبه 5 مرداد 1387

انتقاد شيرين عبادی نسبت به جلوگيری از حضور عبدالله مومنی در نشست نهادهای حقوق بشری آسيا و اقيانوسيه در مالزی، ادوارنيوز

ادوارنيوز: شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل و رييس کانون مدافعان حقوق بشر ممانعت از حضور عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکيم در نشست سالانه نهادهای حقوق بشری آسيا و اقيانوسيه را محکوم کرد.

شيرين عبادی با بيان اين مطلب به خبرنگار ادوارنيوز گفت: اجلاس سالانه نهادهای حقوق بشری آسيا و اقيانوسيه در مالزی با حضور کشورهای حوزه آسيای ميانه و جنوب شرق آسيا برگزار می گردد و تمامی کشورهای اين منطقه نمايندگانی را به اين اجلاس حقوق بشری اعزام کرده اند از جمله از کشور ايران، آقايان دکتر اسماعيل زاده و دکتر شيرازی به نمايندگی از کانون مدافعان حقوق بشر و آقای عبدالله مومنی به نمايندگی از سازمان ادوار تحکيم وحدت به طور جداگانه به اين اجلاس دعوت شده بودند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عبادی با اشاره به جلوگيری از حضور مومنی در اين اجلاس گفت: متاسفانه در روز جمعه از خروج عبدالله مومنی يکی از مدعوين اين اجلاس جلوگيری شده است. عبادی با انتقاد از برخورد صورت گرفته گفت: چنين روشهايی با قوانين داخلی ايران از جمله آيين دارسی کيفری و قانون مجازات اسلامی در تناقض است، و هيچ کس را نمی توان بنابر ادعاهای واهی ممنوع الخروج کرد.
عبادی گفت: در اجلاس مالزی بسياری از کشورهای منطقه از جمله کشورهايی مانند عراق و افغانستان نيز حضور دارند و جلوگيری از حضور نماينده يک سازمان سياسی خوشنام در دفاع از حقوق بشر قطعا بازتاب گسترده ای در اين اجلاس خواهد داشت و اين امر به سود دولت ايران نخواهد بود.

شيرين عبادی با اشاره به وضعيت حقوق بشر در ايران گفت: ايران تاکنون ۳ مرتبه در سازمان ملل به دليل موارد نقض حقوق بشر محکوم شده است و در اجلاس دسامبر ۲۰۰۷ سازمان ملل متحد دبيرکل اين سازمان موظف شده است تا در اجلاس بعدی يعنی ۳ ماه ديگر،گزارشی در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران تهيه و به اين اجلاس ارايه دهد و اين گونه موارد قطعا در نگاه مجامع بين المللی به وضعيت حقوق بشر در ايران تاثير منفی خواهد گذاشت.

شيرين عبادی در پايان گفت: قطعا هزينه حضور آقای عبدالله مومنی در اين اجلاس کمتر از هزينه ممانعت از شرکت وی در اين اجلاس حقوق بشری است و اميدواريم ماموران قضايی با عملکرد خود بيش از اين حيثيت ايران در نزد اين نهادها را به خطر نياندازند و زمينه محکوميت ايران برای چهارمين بار در سازمان ملل به دليل وضعيت حقوق بشر را فراهم نسازند.

Copyright: gooya.com 2016