چهارشنبه 9 مرداد 1387

صفار هرندی در توضيح توقيف سه روزه خبرگزاری فارس: آزادی اطلاع رسانی را قبول داريم نه جريان آزاد شايعات، ايرنا

تهران-خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا): وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکيد کرد ما معتقد به آزادی اطلاع رسانی هستيم اما جريان آزاد شايعات را قبول نداريم.
به گزارش خبرنگارپارلمانی ايرنا،"حسين صفار هرندی" وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور پاسخ به سئوال الياس نادران و پرويز سروری نمايندگان تهران درباره مستندات قانونی توقيف سه روزه خبرگزاری فارس، درجلسه علنی روز سه شنبه مجلس حضور يافت.
بنا بر اين گزارش، الياس نادران در طرح سئوال خود با اشاره به توقيف سه روزه خبرگزاری مذکور اظهار داشت: هيات نظارت بر خبرگزاری های غير دولتی به استناد چه قانونی تشکيل شده و اين گونه تصميم گرفته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی افزود: پس از ارسال خبری از سوی اين خبرگزاری مبنی بر احتمال تغيير رييس کل بانک مرکزی در ساعت ۳۰/۲۰ ، به طور شفاهی به اين خبرگزاری اطلاع داده شد که به صورت موقت تعطيل است و اين موضوع فردا به اين خبرگزاری به صورت کتبی اعلام می شود و خبرگزاری ايرنا هم در همان شب ساعت ۲۲ خبری مبنی بر توقيف خبرگزاری فارس ارسال کرد.
وی ادامه داد: هيات نظارت بر فعاليت خبرگزاری های غير دولتی برای توقيف فعاليت اين خبرگزاری ساعت ۲۴ آن شب تشکيل جلسه داد، درحالی که به استناد آيين نامه اجرايی تشکيل خبرگزاری های غير دولتی ، توقيف اين خبرگزاری بايد مراحلی را طی می کرد و بايد ابتدا به اين خبرگزاری تذکر کتبی داده می شد.
سپس صفار هرندی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سئوال نادران گفت: خبرگزاری های غير دولتی، مولود سال های اخير هستند. در گذشته يک خبرگزاری ايرنا در کشور وجود داشت که دولتی و دارای قانون خاص بود که مصوب مجلس است.
وی افزود: در عملکرد خبرگزای های غير دولتی نوعی آشفتگی به وجود آمده بود، بنابراين چند ماه پيش از شکل گيری دولت نهم، آيين نامه نظارت بر فعاليت خبرگزاری های غير دولتی تدوين شد که البته اين آيين نامه کامل نيست.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکيد کرد: دولت برای اصلاح اين آيين نامه در مجلس هفتم لايحه ای را به مجلس ارسال کرد، مبنی بر اين که قانون مطبوعات مشمول فعاليت خبرگزاری های غير دولتی نيز بشود که به تصويب نرسيد.
صفار هرندی در عين حال آيين نامه نظارت بر فعاليت خبرگزاری های غيردولتی را قانونی دانست و در مورد توقيف سه روزه خبرگزای فارس گفت: از ديدگاه بنده، خبرگزاری فارس يک خبرگزاری تاثير گذار با گرايش های خوب است.
صفار هرندی با اعلام اينکه در گذشته عضو شورای هفتگی تعيين خط مشی خبرگزاری فارس بود، ادامه داد: خبرگزاری فارس در طول ماه های گذشته، چندين خبر در مورد جابجايی مقامات که غالبا شايعه بود ارسال کرد که در بسياری موارد اين شايعات تکذيب شد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطر نشان کرد: در حوزه مسائل اقتصادی هم اين نوع اطلاع رسانی مکرر اتفاق افتاد که خبر آخر آن، احتمال جابجايی رييس کل بانک مرکزی بود. هنگامی که اين خبر از سوی خبرگزاری فارس منتشر شد، رييس کل بانک مرکزی با مقامات دولت تماس می گيرد که اين چه طرز برخورد با بنده است؟ اگر می خواهيد بنده را برکنار کنيد چرا از طريق رسانه ها به من پيام می دهيد، به صورت مستقيم به من بگوييد!
وی خاطر نشان کرد: انتشار اين اخبار به هم ريختگی و آشوب روانی در حوزه عمل يک مدير به وجود می آورد، در شرايطی که کشور با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و در مقابل تحريم ها سرافراز ايستاده است، بعضی رسانه ها بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی به ارکان اقتصادی هجوم می آورند.
صفار هرندی افزود: اثر اين شايعه اين بود که روسای بانک ها تماس می گرفتند و می گفتند پس ما هم بايد استعفا بدهيم و کنار برويم.
وی تاکيد کرد: چطور می توان در مقابل اين خبر بی تفاوت بود؟ وقتی ما دغدغه تعطيلی سه روزه يک رسانه را داريم چرا بايد دغدغه به هم خوردن و آشوب در اقتصاد کشور را نداشته باشيم.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی درمورد زمان و نحوه اعلام توقيف خبرگزاری فارس يادآور شد: هيات نظارت بر خبرگزاری های غير دولتی در آن شب با فوريت تشکيل جلسه داد و وقتی توقيف موقت به تصويب اعضا رسيد به دليل تنگنای زمانی، به صورت شفاهی به اين خبرگزاری توقيف موقت اعلام شد. فردای آن روز هم به صورت مکتوب، مصوبه هيات نظارت برخبرگزاری های غيردولتی به خبرگزاری فارس ابلاغ شد که مستندات قانونی موجود است.
بنا بر اين گزارش، پس از اين بخش از توضيحات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، نادران بار ديگر به تشريح سئوال خود از وی پرداخت و گفت: اين که برای اصلاح امور و ساماندهی سايت های اينترنتی بايد اقدام کنيم، ترديدی نيست ولی اينکه آيين نامه موجود قانونی است، استنباطی شخصی است، اين آيين نامه تا کنون به دست مجلس نرسيده است.
وی تصريح کرد: در ماه های اخير چند درصد از اخبار اقتصادی فارس درست و چند درصد شايعه بوده است تا ما تکليف خود را بدانيم. مکررا ما می شنويم يک مقامی جابجا می شود،‌در واقع خبر را به عنوان منبع آگاه به رسانه ها می دهند و خبرها معمولا تاييد می شود و به محض اينکه تکذيبيه ای داده شود ، چاپ می شود.
نادران همچنين درباره کيفيت تشکيل جلسه هيات نظارت بر فعاليت خبرگزاری های غير دولتی و اينکه با حضور چند نفر تشکيل شد، نيز سوال کرد.
صفارهرندی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دوم از پاسخ خود به سوال نادران و سروری، بر وجاهت قانونی آيين نامه تاسيس خبرگزاری های غير دولتی تاکيد کرد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدافع جريان آزاد اطلاع رسانی است، اگر اين نگاه نبود برخوردهای ما با رسانه ها سنگين تر بود اما فرض ما بر حفظ آرامش در برخوردهاست.
وزير ارشاد تصريح کرد: ما به آزادی اطلاع رسانی معتقديم اما جريان آزاد شايعات را قبول نداريم.
وی همچنين تاکيد کرد: حتی يک شايعه نبايد در رسانه ها منتشر شود .خبرگزاری فارس پيش از اين نيز انحلال بانک های دولتی و شايعه ادغام وزارت کار و رفاه را منتشر کرده بود که هيچ وقت خبر های اين خبر گزاری محقق نشد.
وی افزود : شايد دوستان در خبر گزاری فارس قصد خلافی در انتشار اين اخبار ندارد اما اين حجم خطا را چگونه توجيه می کنند؟ چرا مصالح کل مملکت را بايد در مصالح يک خبرگزاری ببينيم؟
صفارهرندی در ادامه پاسخ به سوال نادران به مستندات خود اشاره کرد و گفت:‌ قانونی که ما را ملزم به اين کار می‌کرد، قانون پيش روی ما برای تقويت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، زيرا براساس اين قانون در مورد موسسات خبری حق داريم، مجوز صادر کنيم.
بنا بر اين گزارش، پس از اين توضيحات وزير ارشاد، نادران اعلام کرد که از توضيحات وزير قانع نشده و مقرر شد سوال برای رسيدگی بيشتر به کميسيون مربوطه ارجاع شود.

Copyright: gooya.com 2016