جمعه 11 مرداد 1387

صفار هرندی: در کار فرهنگی نمی‌توان دائم چهره غضبناک نشان داد، ايسنا

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکيد بر برخورد با مقولات فرهنگی بر اساس استعدادهای جامعه گفت: مسيری که پيش روست افتان و خيزان است، يک قدم تاليف دل‌ها و يک قدم اجرای حکم محکم است؛ اين‌ها کنار هم هستند و ان‌شاءالله نتيجه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدحسين صفار هرندی که در يازدهمين کنگره سراسری اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان سخن می‌گفت، هم‌چنين با اشاره به مبعث رسول اکرم(ص) اظهارکرد: رسول‌الله (ص) قبل از اين که ماموريتی از جانب خدا برای مردم داشته باشد، ماموريتی برای خود داشت و ساليان سال بود که برای تعالی روحی و شخصی با خداوند رابطه معنوی داشت؛ چنان که آن حال ويژه که حضرت در نيمه‌های شب در غار حرا و در اتصال با مبدا هستی برقرار می‌کردند، مقدمه‌ای برای برگزيده شدن به عنوان مامور و برانگيختن ديگران شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی افزود: همه ما که در خودمان احساس رسالت و ماموريتی برای توجه دادن به ديگران داريم و گمان می‌کنيم خداوند ما را به نسبت دريافتمان از حقايق هستی، مامور اين قرار داده است که ديگران را برای امر شايسته و عمل صالح برانگيزيم، حتما بايد خودمان پيش از اين دستخوش چنين برانگيختگی‌ای شده باشيم؛ زيرا جهانی که می‌خواهيم به سمت صلاح دعوت کنيم، از ما انتظار دارد خودمان صالح باشيم.

وی افزود: خداوند اسباب قدرت، دولت و مسووليت را برای بسياری از ما بدون توجه به طی اين مراحل و بعد واقع شدن در جايگاه ارشاد ديگران فراهم می‌کند و ما پيش از آن که خودمان را ساخته باشيم، مامور ساختن ديگران می‌شويم.

صفارهرندی اضافه کرد: اتفاقی که در انقلاب افتاد تقريبا همين بود، حقيقت امر اين است که ما منتظر شتاب تند پيروزی‌های منجر به پيروزی نهايی انقلاب نبوديم و تصور می‌کرديم فرصت ده ساله‌ای لازم است تا جنبش‌هايی را که ايجاد شده بود بتوانيم به پيروزی برسانيم؛ اما پيروزی انقلاب ناباورانه در يک محدوده زمانی يکی دو دهه اتفاق افتاد و اين امر جايی را باز نگذاشت که ما خودمان را مهيای ورود در يک عرصه مسووليت‌پذيری و اداره حکومت کنيم، آن هم حکومتی از جنسی که مصداق بيرونی نداشت و بدعتی بود در ميان حکومت‌ها.

صفار هرندی اضافه کرد: انقلاب اسلامی تنها نمونه‌ای از انقلاب‌ها بود که با بقيه يک تفاوت ماهوی داشت، همه انقلاب‌ها از دويست سال گذشته متاثر از يک فلسفه واحد بودند که همه را به انسان دعوت و سعی می‌کنند نقش خدا را حذف کند. از زمان انقلاب فرانسه هيچ اتفاق ديگری را نداريد که به مفهوم انقلاب باشد و همه به نوعی تبعيت از انقلاب فرانسه بوده است و با دعوت از گسستن از خدا و پيوستن به انسان زمينی شکل گرفته است؛ اما وقتی به انقلاب اسلامی در کشورمان مراجعه می کنيم می‌بينيم فلسفه حکومتی متفاوتی دارد و با روح همه آن پيشينه درگير است، در نتيجه وقتی فلسفه حکومتی متفاوت شد، نمی توان با آيين حکومتی ديگران که در فلسفه مبنا با ما اختلاف نظر دارند، حکومت را اداره کرد.

وی گفت: جمعی از حضرات ليبرال‌مسلک وطنی خودمان با حسرت ياد می‌کنند که اول قرار بود قانون اساسی ايران شبيه قانون اساسی فرانسه باشد، حتی پيش‌نويس آن هم آن گونه طراحی شده بود، اما نفهميديم چطور شد که از خبرگان حکومت جديدی بيرون آمد.

صفارهرندی خاطرنشان کرد: گله بزرگ قدرتمندان و خون دلی که خورده‌اند که آثارش در کلام بغض‌آلود و کينه‌جويی‌های عملی آنها ظاهر می‌شود، اين است که شما اولين کسانی بوديد که آن نظم مرسوم و مالوف را به هم زديد و بعد از آن اين تخم لق شکسته شد که می‌شود کاری به رغم تمايل غرب و شرق انجام داد.

وی در ادامه با تاکيد بر اين که بايد دقت کرد برای به دست گرفتن قدرت چنين جريان و حکومتی، کادرهای ورزيده و کارآزموده‌ای را بايد در اختيار داشته باشيم، افزود: ما روح عمومی و کلی را در ذهن و دلمان از حکومت داشتيم؛ تصويری از حکومت اسلامی با مانيفستی که حضرت امام (ره) با عنوان مقوله ولايت فقيه يا حکومت اسلامی مطرح کرده بودند، از زمان حکومت ائمه نيز الگوهايی داريم، اما روشن است که آنها می‌توانند کليات را به ما نشان دهند و برای دستورالعمل‌های امروزی بايد خودمان تلاش کنيم و بايد قانون‌گذاری مبتنی بر نيازهای امروزی انجام می‌گرفت. ما خالی‌الذهن وارد دور حکومتی شديم که بسياری از روش‌های کلی آن را می‌دانستيم اما بايد در جزئيات طراحی و مرحله به مرحله از دستاوردهای حکومت بشری استفاده می‌کرديم اما با حفظ اصول و آرمان‌های کلی خودمان.

وزير ارشاد در ادامه با اشاره به جنگ‌افروزی‌های کشورهای غربی با عنوان گسترش دموکراسی گفت: چرا انتظار داريد ما در اين ۳۰ ساله که راه جديد را آغاز کرده‌ايم در اين ديکته‌ای که می‌نويسيم، هيچ غلطی نداشته باشد، ما نسخه مشابهی نداشتيم.

وی گفت: هر چه زمان گذشته است، ما شکوفايی بيشتری پيدا کرد‌ه‌ايم، انقلاب ما در ۳۰ سالگی خود جوان است و نمی‌توان گفت پير شده است، به اين دليل جوان است که توان صدور پيام به جاهای ديگر جهان را دارد و با پيامش آنجا را تحريک می کند، هم‌چنين جهانی را که ديگران می‌خواستند به خاطر منافع خاص استکباريشان آرام باشد، ناآرام می‌کند، البته نه با آشوب بلکه با تکان‌دادن دل‌های مردم.

صفارهرندی در ادامه با تشريح توطئه‌های بيگانگان در سال‌های اوليه پيروزی انقلاب تا امروز عليه کشورمان گفت: همين کشور جوان انقلابی که سابقه حکومتی چندانی ندارد، امن‌ترين سرزمين در ميان کشورهای خاورميانه شده است و اين يعنی توان آن جريان فکری حاکم بر نظام و توانايی زمامداران کشور برای اداره آن، هم‌چنين توان نهفته در پس‌زمينه اداره حکومت که اگر حتی در مقاطعی دچار انحرافاتی هم شد، بخش‌هايی از قوای مملکت هم به دست کسانی افتاد که اسير نوعی انحراف فکری تجديدنظرطلبی نسبت به اصل انقلاب بوده‌اند، خود مجموعه مردم و جريان‌های وفادار نسبت به انقلاب متاثر از ساز و کارهای کاملا قانونی درون نظام آن جريان را حذف کردند و جريان سالم را روی کار آوردند.

وی گفت: اوايل دهه ۷۰ وقتی خدمت جمع‌های دانشجويی می‌رسيديم، کسانی که دچار نوعی تفکر تجديدنظرطلبانه شده بودند، تحت تاثير القائاتی که صورت گرفته بود، با اشاره به برخی مشکلات می‌گفتند آيا اين دليل بر عدم حقانيت نيست. امروز همان افراد قبول دارند که کشور ما به لحاظ سطح برخورداری از دانش علمی و فناوری‌های اختصاصی و ويژه و جريان‌سازی فرهنگی در ميان ملت‌ها چنان توانمندی‌ای را به دست آورده که حتی بر زبان دشمنانش هم اين کلام ظاهر می‌شود که امروز ايران به يک ابر قدرت تبديل شده است؛ البته در عين حال بايد به اين پرسش اساسی نيز پرداخت که چرا فاصله زيادی ميان محصولات و توليدات اين انقلاب و نظام با آرمان‌های آن وجود دارد.

وزير ارشاد در ادامه گفت: اوايل دهه ۸۰ همان زمان که بعضی تصوير روشنی از آينده در ذهنشان نبود و ما هم بابت اتفاق هايی که بعضا می‌افتاد، خيلی نگران بوديم، من متاثر از فرمايش دقيق مقام معظم رهبری که می‌فرمايند همه اميدم به جوانان است و دلهای آن‌ها مستعدتر برای قبول حق است، در يکی از جلسات به دانشجويان عرض کردم دوستان! اگر چه ظاهرا افق چندان روشنی پيش رو نيست، اما برويد خودتان را برای روزی که شرايط شما را به پذيرفتن يک مسووليت بزرگ دعوت کند، مهيا کنيد، همين شماها مخاطب اين دعوت خواهيد بود، اگر بنا باشد تجربه جديدی داشته باشيم و بعضی از اشتباهات که در نحوه حکومت کردن به تدريج به مشهور غالب تبديل شد و دل کندن از آن برای مديران و زمامداران جامعه سخت بود، جبران شود و اگر می‌خواهيد اين وضعيت به هم بخورد، خودتان را مخاطب اين پيام بدانيد که آينده کشور مديرانی را می‌طلبد که اين تغيير وضعيت را ايجاد کنند.

وی تصرح کرد: بنای اين انقلاب از اول اين نبود که افراد را در پيرسالی به خدمت بگيرد.

صفارهرندی هم‌چنين با اشاره به فعاليت‌هايی که در وزارتخانه متبوعش در دوره مسووليتش انجام داده است گفت: در وزارت ارشاد که بسياری از نيروهای کشور حساسيت‌ها و انتظاراتی نسبت به آن دارند و مشهور است که اگر تحولی در دولت رخ داد، بايد در اين نقطه نيز تحول ايجاد شود، عملکردهايی داشته‌ايم، من خودم يکی از مدعيان اين وزارتخانه بودم و قبول دارم در مورد آن بحث‌های زيادی بوده است. حرف من با دوستان جوان و اهل حق‌گرايی اين است که آرمان‌ها را حتما بايد پيش روی خود قرار دهيم و دائم مطالبه کنيم، در حوزه فرهنگ آرمان‌های مورد غفلت بسياری داشتيم و متاسفانه بسياری از آرمانهای ما در مقطعی آرمان باطل دانسته می‌شد، بعضی رنگ‌های زشتی که به سيمای فرهنگ و هنر ما پاشيده شد به عنوان مشهور غالب درآمد و در دوره‌ای کسانی اشتباه هدف‌گذاری کرده بودند. مجموعه اين مسائل باعث شده است حل مشکلات زحمت و زمان ببرد و لاجرم دست و پای شکسته می‌طلبد. کار فرهنگی و هنری اقتضائات خاص خود را دارد و نمی‌توان دائم چهره غضبناک نشان داد؛ چنان که خداوند پيامبرش را به نرم برخورد کردن با مردم توصيه کرد، اما بعضی گمان می‌کنند تنها کاری که وزارت ارشاد بايد انجام دهد اين است که به هر قيمتی ولو به قيمت ناکام کردن همه اهالی فرهنگ و هنر، رسومی را که خودش می‌خواهد بنا بگذارد که همان بازگشت به ارزش مقبول است، نه اين طور نيست، ما اصلا دستور نداريم اين کار را بکنيم و در اين شرايط است که با دو جريان ملامت‌گر روبرو می‌شويم.

وی گفت: عده‌ای می‌گويند مردم خودشان می‌فهمند، بگذاريد خودشان انتخاب کنند، چه کسی به دست شما خط کش داده است و عده ديگری می‌گويند چرا خط کش شما دقيق کار نمی‌کند و در فلان جاها هنوز اتفاقاتی می‌افتد. بايد گفت خيلی از حرف‌ها و انتظارات درست است اما طاقت ما و طاقت جامعه‌ای که با آن برخورد می‌کنيم اين ميزان است. اجازه دهيد و بگذاريد ما آن طور که می‌فهميم مديريت کنيم. به ما اعتماد کرديد و اين مسووليت را بر عهده ما گذاشتيد، آيا جايی را ديديد که ما منکری را معروف بخوانيم. ما هم می‌گوييم هنوز با نقطه آرمانی فاصله داريم، اما ما استعداد جامعه را می‌سنجيم و بر اساس آن عمل می کنيم.

وزير ارشاد در ادامه در پاسخ به پرسش يکی از دانشجويان درباره مديريت فرهنگی دقيق کشور گفت: دوره ما که مدعی پی‌گيری تحکيم شعارهای انقلاب و ارزش‌ها و اصول اسلام است با دوره‌ای که برای اين که شبهات به جامعه القا شود، يارانه پرداخت می‌شد فرق دارد؛ مسيری که پيش روست افتان و خيزان است، يک قدم تاليف دل‌ها و يک قدم اجرای حکم محکم است؛ اين‌ها کنار هم هستند و ان‌شاءالله نتيجه خواهد داد.

وی افزود: خوشبختانه در اين دوره هم اقدامات ايجابی و سلبی برای جلوگيری از آن نوع خطاکاری‌ها انجام شده است. در اين دوره که دهها موسسه که بانيان آن چهره‌های خدوم فرهنگی و وفادار به انقلاب هستند، به لطف خدا آستين بالا زده‌اند و مجوز دريافت کرده‌اند که وارد عمل شوند، البته کار اصلی را مردم بايد انجام دهند، ما بايد بسترساز باشيم. ما بايد به رسانه‌هايی که در اين جهت می‌خواهند قدم درست بردارند، کمک کنيم و اين کار را کرده‌ايم که يارانه به آنها بپردازيم.

وی ادامه داد: بين کسانی که در برابر ارزش‌های الهی حکومت صف‌آرايی کرده‌اند و کسانی که خودشان را مدافع اين ارزش ها می‌دانند در حمايت مادی فرق قائل می‌شويم، به صراحت عرض می‌کنم ما برای يارانه دادن بين کسانی که در رسانه‌ها تجزيه‌طلبی را به عنوان فرهنگ مثبت جا می‌اندازند با کسانی که از تماميت ايران دفاع می‌کنند حتما فرق می‌گذاريم.

وزير ارشاد با تاکيد بر اين که هميشه بين گروه‌ها و تشکل‌ها در مقاطعی برای خالص سازی يک جريان گريز از مرکز به وجود می‌آيد، گفت: دعوت پيامبر(ص) و امام دور هم جمع شدن و اتحاد کلمه بوده است، دعوت رهبری نيز اتحاد همه نيروهای با اصل مشترک است، هر کس خيال می‌کند با دامن زدن به انديشه‌ای که از ديد خود خالص است، راه تفرق جامعه اسلامی را بايد بپيمايد، اشتباه می‌کند و بايد در آن تفکر تجديدنظر کند، تجربه‌های سابق نشان داده که اين انشعاب‌طلبی‌ها به اميد اين که يک جريان خالص آخر آن بماند، هيچ وقت نتيجه مورد نظر را نمی‌دهد و در مرحله جديد به طور مرتب از آن گروه ، گروه‌های جديدی زايش می‌کنند.

صفار هرندی در پايان گفت: برادران ايمانی به اندک بهانه‌ای نبايد از هم دور شوند؛ البته ما با کسانی که خارج از اعتقاد و ايمان ما هستند، مرزبندی داريم؛ کسانی که می‌خواهند نوکری اجنبی را بکنند و خود را با آمريکا هماهنگ می‌دانند تا با جمهوری اسلامی، ما با آنها مرزبندی سياسی و عقيدتی داريم، اگر بناست کار اساسی بکنيم، تفرق‌ به اندک بهانه راه غلطی است، بايد از وحدت و يگانگی ميان خود دفاع بکنيم.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'صفار هرندی: در کار فرهنگی نمی‌توان دائم چهره غضبناک نشان داد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016