جمعه 25 مرداد 1387

نشست مطبوعاتی: "اتهامات وارده" در کانون مدافعان حقوق بشر

کانون مدافعان حقوق بشر در نظر دارد، در پی اخبار و گزارشات جعل منتشر شده در رسانه ها عليه خانم عبادی و کانون مدافعان حقوق بشر ، نشست مطبوعاتی تحت عنوان " اتهامات وارده " با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار نمايد .

زمان : دوشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۸۷
ساعت : ۳۰/۹ صبح
مکان : محل کانون مدافعان حقوق بشر

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نشست مطبوعاتی: "اتهامات وارده" در کانون مدافعان حقوق بشر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016