دوشنبه 28 مرداد 1387

افزايش فشارها بر عمادالدين باقی

نگرانی ها درباره سلامت و وضعيت عمادالدين باقی به اوج خود رسيده است .در حالی که تنها سه روز به دادگاه رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، باقی مانده است، عمادالدين باقی از دو هفته پيش تاکنون در زندان ۲۰۹ به سر می برد و با وجود قرار گرفتن پرونده اش در مرحله دادرسی در اين زندان از او بازجويی می شود. اين درحالی است که قاضی صلواتی قاضی رسيدگی کننده اين پرونده ، مجوز بازجويی در چنين مرحله ای را (که خلاف قانون است) صادر نکرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در انتقال باقی به بند ۲۰۹ مسوولان بند از چشم بند و دست بند استفاده کرده اند که طبق قانون حقوق شهروندی غير قانونی محسوب می شود.عمادالدين باقی از دو هفته پيش تاکنون از بند عمومی ۳۵۰ به بند ۲۰۹ منتقل شده و در زندان دربسته تنها با يک متهم ديگر قرار دارد که در آن تنها يک پتو وجود دارد . اين سلول فاقد دستشويی است و باقی برای هر بار استفاده از دستشويی بايد از چشم بند استفاده کند که چون استفاده از چشم بند برخلاف قوانين مصوب مجلس و قوه قضائيه و تاييد شده توسط شورای نگهبان است، از اين کار خودداری می کند و به همين دليل در مدت چهار روز اول از دستشويی زندان استفاده نکرده است و با تشخيص پزشکان بهداری زندان کليه و مثانه اش دچار اختلال شده است.
از سوی ديگر باقی برای به حداقل رساندن استفاده از دستشويی و تن دادن به چشم بند در اين مدت تنها دوبار از غذای زندان را استفاده کرده است که همين امر موجب ضعف شديد وی شده است. با وجود اين باقی ادعای اعلام اعتصاب غذا از سوی بازجويان را رد کرده است و خواستار انتقال خود از اين سلول به زندان عمومی يا دست کم زندانی دارای حداقل امکانات زيست شده است. عمادالدين باقی در اين مدت در همان يک جلسه بازجويی که تاکنون از وی صورت گرفته دچار حمله شده است و اعلام کرده که به لحاظ تنفسی نمی تواند ادامه دهد و درخواست وی برای اعزام به بهداری بی پاسخ ماند اما هنگامی که دچار بيهوشی می شود پيکر رنجور وی کشان کشان روی زمين به سلول منتقل می شود و بعد ازظهر آن روز پس از گذشت سه ساعت به بهداری زندان منتقل می شود. پزشکان بهداری بند ۲۰۹ وضعيت باقی را نگران کننده و خطرناک اعلام کردند و گفتند فارغ از اينکه متهم کيست مراتب نگرانی خود را از سلامت جسمی باقی به اطلاع مسوولان زندان خواهند رساند. پزشکان گفته اند با توجه به سوابق بيماری باقی هر حمله ای که به وی دست می دهد بخشی از سلول های مغز از دست می رود و اين وضع باقی را بغرنج می کند.
بازجويی از باقی در شرايطی که پرونده وی در مرحله دادرسی قرار دارد غير قانونی است و به همين علت وی اعلام کرده است اگر اعزام وی به دادگاه انجمن دفاع از حقوق زندانيان با نقض آيين نامه ها و قوانين زندان از طريق پوشيدن لباس زندان، زدن دست بند و چشم بند باشد در دادگاه حضور نخواهد يافت و از حق سکوت خود استفاده خواهد کرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'افزايش فشارها بر عمادالدين باقی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016