جمعه 8 شهریور 1387

انتقال ساسان بابايی، معلم کاميارانی، به زندان مرکزی سنندج، مجموعه فعالان حقوق بشر


ساسان بابايی معلم کاميارانی که در شهريور ماه سال ۱۳۸۵ بازداشت و نهايتا به اتهام همکاری و ارتباط با احزاب کردی به ۵ سال حبس تعزيری محکوم و به زندان مرکزی سنندج منتقل گرديده بود در تاريخ ۲۱/۴/۸۷ به دليل کشف نامه ای از وی در زندان که در حمايت از فرزاد کمانگر نگاشته بود به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل گرديد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقای بابايی در طی ۴۹ روز انتقال خود هيچگونه تماسی با خانواده نداشته است و بی خبری مطلق از سرنوشت وی منجر به تردد مکرر خانواده ايشان به ستاد خبری و دادگاه انقلاب در شهرهای سنندج و تهران گرديد. آقای بابايی که تمام مدت ۴۹ روز را در سلول انفرادی به سر برده بود به علت حمايت از فرزاد کمانگر مورد شکنجه و بدرفتاری نيز قرار گرفته است . وی روزجاری به زندان مرکزی سنندج منتقل گرديد.

Copyright: gooya.com 2016