شنبه 9 شهریور 1387

جاسوسی هلند از برنامه هسته ای ايران، انتخاب


خبرگزاری انتخاب : اين روزنامه با موفق توصيف کردن اين جاسوسی، ادعا کرد: اين عمليات اخيراً در رابطه با احتمال يک حمله هوايی از سوی آمريکا متوقف شد.اين روزنامه در ادامه مدعی شد بعلاوه اينکه اهدافی که ظاهراً بايد بمباران می شد، مرتبط با اقدام جاسوسی هلند بوده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

روزنامه «دی تلگراف»، مدعی «جاسوسی هلند از برنامه های هسته ای ايران» شد.

به گزارش خبرگزاری «انتخاب»، اين روزنامه مشهور هلندی، گزارش داد که سازمان مخفی هلند AIVD يک برنامه فوق سری را با هدف، رخنه و خرابکاری در برنامه هسته ای ايران داشته است.

اين روزنامه با موفق توصيف کردن اين جاسوسی، ادعا کرد: اين عمليات اخيراً در رابطه با احتمال يک حمله هوايی از سوی آمريکا متوقف شد.

اين روزنامه در ادامه مدعی شد بعلاوه اينکه اهدافی که ظاهراً بايد بمباران می شد، مرتبط با اقدام جاسوسی هلند بوده است.

به ادعای اين روزنامه يکی از ماموران در گير در اين عمليات که قادر به نفوذ به صنعت هسته ای ايران تحت نظارت AIVD بوده، اخيراً به هلند فراخوانده شده به خاطر اينکه تصور می شد آمريکا با استفاده از هواپيماهای بدون سرنشين به ايران حمله خواهد کرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جاسوسی هلند از برنامه هسته ای ايران، انتخاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016