دوشنبه 11 شهریور 1387

دادگاهی غيرمتعارف برای آيت الله بروجردی، مجموعه فعالان حقوق بشر

ه گزارش يک منبع موثق، ديروز يکشنبه مورخه ۱۰ مردادماه، جلسه دادگاه آيت الله کاظمينی بروجردی روحانی سرشناس مخالف حکومت مانند دفعات گذشته بدون اطلاع قبلی در دادگاه ويژه روحانيت برگزار گرديد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين جلسه تعدادی با عنوان پزشک با هويتهای مبهم در دادگاه حاضر شده و شهادت داده اند که آيت الله بروجردی به دليل اشاراتی که در اشعار يا صحبتهای خود در خصوص الهامات دارند، بيمار روانی تلقی شده و بايد تحت مداوا با داروهای بيماران روانی قرار گيرند. اين مدعيات موجب اعتراض آقای بروجردی گرديده است.
شايان ذکر است داروهای مختص بيماران روانی اثراتی به شدت مخرب بر فرد مصرف کننده غيربيمار خواهد گذاشت.
به گزارش يک منبع آگاه، طی روزهای اخير مسئولين زندان فشار مضاعفی را بر آيت الله بروجردی وارد آورده اند تا ايشان مجبور به انجام مصاحبه ای در جرايد و رسانه های دولتی بر عليه خويش شوند و بنوعی مبادرت به تأييد حقانيت سيستم حکومتی بنمايند و ضمن اين مصاحبه ها از طرح ايده ها و مطالبات گذشته خود در مخالفت با سيستم حکومتی دست برداشته و از کردار خود اظهار پشيمانی نمايند.
احضارهای بی دليل و پياپی ايشان از زندان به دادگاه و تشديد شرايط بد محيطی زندان در طول يک هفته گذشته به رغم ابتلاء ايشان به بيماريهای متعدد،موجب تشديد بيماری ايشان گرديده است ، تا کنون دادگاه ويژه روحانيت با درخواستهای مکرر آيت الله بروجردی برای برخورداری از مرخصی درمانی مخالفت کرده اند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادگاهی غيرمتعارف برای آيت الله بروجردی، مجموعه فعالان حقوق بشر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016